منوچهر لطفی ،دبیر کل شبکه سمن های میراثی استان تهران

یکشنبه 8 دسامبر 2019 در 23:18


دیواری کوتاه تر از دفتر مجامع در وزارت میراث نبود !

 

ایستگاه اخبار:عصر، عصر مشارکت و همیاری است مشارکت اجتماعی یکی از محورهای اصلی سرمایه اجتماعی بوده و نشان از مردم سالاری در هر کشوری است.

 

اعتماد متقابل مردم و دولت، مشارکت اجتماعی مردم و همچنین باورهای فرهنگی و اجتماعی می توانند جامعه را در راستای تحقق خروج از فردگرایی یاری دهد و به سمت جمع گرایی سوق دهد. در این خصوص پیشینه کشور عزیزمان در دوره های مختلف نشان از وجود گروه های مردمی و مشارکت آنها دارد.

بنابراین یکی از پایه های توسعه، مشارکت مردم است و در واقع اصل کلیدی توسعه پایدار در جوامع بشری محسوب می شود.

در سال های اخیر شاهد یکی از اقدامات سازمان های مردم نهاد بودیم که موجب تصویب و اجرای طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گردید. این وزارت خانه جدیدالتاسیس دارای گستردگی، مسئولیت و وظایف بسیار مهمی است و از این رو امروز بیش از هشتصد NGO و سازمان مردم نهاد در چهار حوزه مختلف مانند میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و میراث معنوی در دورترین نقاط ایران عزیز فعالیت می نمایند. شاید بتوان گفت نقش داوطلبانه فعالان دغدغه مند در این چهار حوزه با وجود نخبگان، متخصصان، دلسوزان و فعالان اجتماعی موجب بالاترین سطح مشارکت مردمی در بین سایر وزارتخانه ها شده است.

با وجود این سطح مشارکت و تعدد سازمان های مردم نهاد متاسفانه شنیده ها حاکی از آن است که با اصلاح نمودار سازمانی وزارت جدیدالتاسیس میراث فرهنگی برای حذف چند اداره کل ظاهرا دیواری کوتاه تر از دفتر مجامع پیدا نکرده اند! غافل از این که پشت این دیوار به ظاهر کوتاه هزاران فعال اجتماعی با تخصص های مختلف بدون چشم داشت وجود دارند که با همیاری و همکاری نقش دیده بانی، نظارت و بعضا اجرایی بخش های مختلف این وزارتخانه را در تمام اقصی نقاط ایران عزیز به عهده داشته اند.

جا دارد با تغییر نمودار سازمانی وظایف شناسایی، ساماندهی، آموزش و هماهنگی صدها سازمان مردم نهاد به جایگاهی بالاتر از اداره کل سپرده شود.

از درایتی که از مقام عالی وزارت محترم میراث فرهنگی سراغ دارم انتظار صدور دستورات لازم را جهت حفظ جایگاه و ساختار دفتر مجامع در سطح یکی از دفاتر وابسته به حوزه وزارت و یا یکی از دفاتر وابسته به معاونت برنامه ریزی دارم.

 

منوچهر لطفی

دبیر کل شبکه سمن های میراثی استان تهران