معضلات حاصل از ساخت و سازها ناشی از عدم آگاهی از حقوق شهروندی است

یکشنبه 6 آگوست 2017 در 14:11


یک وکیل دادگستری گفت: معضلات شهری حاصل از ساخت و ساز نشات گرفته از عدم آگاهی پایتخت نشینان از حقوق شهروندی است.

حسنا رضوانی عضو کمیسیون تخصصی حقوقی جمعیت جوانان مطالبه گر در گفتگو با پایگاه خبری تهران نامه گفت: همزمان با رشد جمعیت و روند شهرنشینی تهران با ایجاد معضلاتی در حقوق ساخت و ساز،مسئله حقوق شهروندی مغفول مانده است و از مهمترین مصادیق نقض آشکار این امر می توان به موضوعاتی همچون تخریب طولانی مدت ساختمان و عدم استفاده از ابزار جدید،نحوه گودبرداری و تخلیه نخاله ساختمانی، ایجاد سد معبر، عدم تهویه مناسب کارگاه، عدم نظارت کافی در پروژه، آسیب رساندن به فضای سبز و از بین بردن پوشش گیاهی اشاره نمود.

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و وکیل دادگستری با اشاره به قوانین متضمن حقوق شهروندی در عرصه ساخت و ساز افزود: تبصره ۱ ماده ۵۵، بند ۱۱ ماده ۵۵،کمیسون ماده ۱۱۱، ذیل بند ۱۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها حقوق شهروندی را تبیین نموده که در این زمینه با پیشنهاد وضع قوانین در جهت بررسی وضعیت پیمانکار و سازنده، افزایش نظارت بر ساخت وساز و ضمانت اجرای نقض آن، زمان اتمام پروژه،تدوین منشور حقوقی پیمانکاران از لحاظ حقوقی و قانونی می توان به حل مسائل عینی پرداخت.

عضو کمیسیون تخصصی حقوقی جمعیت جوانان مطالبه گر تصریح کرد: بی اطلاعی شهروندان از حقوق شهروندی در حوزه ساخت و ساز،عدم برخورد مراجع نظارتی با متخلفان و شفاف نبودن قانون در مسئله مجازات و پرداخت جریمه از جمله خلاهای موجود درحقوق شهروندی است که می توان به آن اشاره نمود.

رضوانی در انتها خاطر نشان کرد: می بایست در کنار ایجاد سازه،با ساماندهی امور مربوط به شهر و شهرداری و ارتقای مردم سالاری به کرامت والای انسانی و بهبود زندگی شهری که از اهداف حقوق شهروندی است، دست یافت.