مراکز کم ترافیک تر تحویل ارز را توسط بات خرید ارز اربعین بیابید

جمعه 26 اکتبر 2018 در 16:03


یکی از امکانات مفید بازوی خرید ارز اربعین (@DianrpayBot) در پیام رسان بله نمایش دادن محل های خلوت و روان در تحویل ارز است.

 

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بر این اساس در بخش معرفی موقعیت کارگزاری های دریافت ارز، محل هایی را که با علامت تیک سبز مشخص شده اند، دارای بار ترافیکی کمتر بوده و زائران بدون معطلی ارز خود را تحویل می گیرند.

به زائران محترم پیشنهاد می شود قبل از تهیه ارز با به روز رسانی بات مذکور، موقعیت محل های مورد نظر خود را در بات مربوطه،کنترل و با انتخاب محل های خلوت تر، ارزخود را سریع تر دریافت کنند.