مراسم بزرگداشت فردوسی در انجمن ادبی ایران و انجمن مفاخر

دوشنبه 16 می 2022 در 20:10


همزمان با روز ملی فردوسی در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ، دایره المعارف ایرانشناسی در صبح و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در بعد از ظهر میزبان تعداد زیادی از شاهنامه پژوهان، ایران شناسان، ادبدانان، شاعران و هنرمندان بودند .

در مراسم انجمن ادبی ایران، پس از سخنان آغازین و خیرمقدم گویی توسط خانم دکتر پریوش ابراهیمی، نخست پروفسور حسن امین رئیس انجمن ادبی ایران به سخنرانی پرداخت. این سخنران که خود خالق شاهنامه امین در تکمیل و تتمیم شاهنامه فردوسی است، گفت: شاهنامه فردوسی بزرگترین میراث مکتوب فارسی زبانان، محسوب می شود و از نظر ادبی اثری ماندگار، سترگ و بی نظیر است.
امین خاطر نشان کرد که پاسداشت فردوسی و ترویج شاهنامه وظیفه همه ما می باشد و امیدوارم نسل های بعدی قدر دان کوشش های این شاعر بزرگ باشند.
پروفسور امین افزود : برخی از مورخان تصور می‌کنند که شاهنامه به سفارش و با حمایت سلطان محمود غزنوی سروده شده است ، در حالی که فردوسی چندین سال جلوتر از مسند نشینی محمود غزنوی شاهنامه را شروع کرده بود و روایتی که می‌گوید شاهنامه با دستور شاه غزنوی سروده شده است، سخن خطا وناسنجیده ای است.
پروفسور امین اضافه کرد که شاهنامه نسب نامه فرهنگی همه اقوام و ملل حوزه تمدنی مشترک ایران بزرگ و یکی از مهم تربن آثار حماسی جهان است که علاوه بر نظم اساطیر و داستانهای پهلوانی، خردنامه ای مشحون از حکمت و معرفت نه تنها برای ایرانیان بلکه برای نوع بشر است. ابیاتی مانند «میازار موری که دانه کش است»، پیام انحصاری به مردم یک کشور نیست، بلکه به همه انسان هاست‌.
سخنران دوم دکتر عبدالرضا سعیدیان استاد چشم پزشکی دانشگاه تهران و شاعر، سخنران سوم دکتر ناصر تکمیل همایون استاد پژوهشگاه علوم انسانی و ایرانشناس معروف و سخنران چهارم رضا بنفشه خواه بازیگر پیشکسوت بودند. سخنرانی های کوتاه بعدی به وسیله دکتر بهنام دارابی مدیر موسسه مدارا ،دکتر بسم الله شریفی دبیرکل اجرایی سبز منش و مهندس احمد کجوری انجام شد.
در این نشست شاهنامه خوانی وسیله یسنا دختر بچه شاهنامه خوان با استعداد ، موسیقی توسط استادان جهانی، معصومی و بهشتی، شعرخوانی توسط محمدتقی حرابادی و بتول مومن اجرا شد و در پایان از کتاب «ارمغان شعر و ترانه» اثر محمود رفیعی متخلص به یادها رونمایی به عمل آمد.
در نشست انجمن آثار و مفاخر که بعد از ظهر با حضور تعدادی از همین استادان از جمله پروفسور امین و دیگر استادان و نیز تعداد بیشتری از علاقه مندان برگزار شد ، سخنرانان اصلی عبارت بودند از : دکتر حسن بلخاری رییس انجمن، دکتر قدمعلی سرامی، دکتر علی رواقی، دکتر امیرحسین ماحوزی و … در این نشست، شاهنامه خوانی به وسیله استاد امیر صادقی اجرا شد و بدین گونه حق فردوسی تا اندازه ای ادا شد.