مدارس مهارت های زندگی را در کنار مباحث علمی آموزش دهند

سه‌شنبه 12 نوامبر 2019 در 12:44


مدارس باید در کنار مباحث علمی ، مهارت های زندگی را نیز به دانش آموزان آموزش دهند تا بعد از فارغ التحصیلی بعنوان یک انسان اجتماعی و واقف به حقوق شخصی و شهروندی وارد جامعه شوند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک سید حمید موسوی شهردار این منطقه در بیست و یکمین دوره انتخابات طرح شهردار مدرسه که امروز دوشنبه -۲۰ آبان ماه – به صورت همزمان در مناطق شهر تهران برگزار شد با حضور در مدرسه دخترانه استعدادهای درخشان فرزانگان دو، با بیان مطلب فوق اظهار داشت:مشارکت و مسئولیت پذیری دانش آموزان یکی از اهداف اصلی انتخابات شهرداران مدارس است و مدارس بعنوان کوچکترین واحد آموزشی در یک شهر اثر گذار هستند و می توان به پشتوانه آنها در آینده شهر را برای همگان مهیا کرد .

موسوی افزود: انتخابات شهردار مدرسه فعالیتی نمایشی نیست بلکه مقوله مهمی در مدیریت شهری و توسعه پایدار است چرا که در جوامع پیچیده امروزه امکان اداره شهر بدون مشارکت شهروندان آن میسر نیست.

این مقام مسئول تصریح کرد : مدارس مجموعه آموزشی صرف نباید باشند بلکه به پرورش دانش آموزان نیز باید اهمیت دهند تا نه صرفا فقط دانشمند بلکه یک انسان اجتماعی به جامعه تحویل دهند تا بتوانند در تاب آوری اجتماعی مقاوم و آسیب ها را کاهش دهند.

وی دختران امروز را زنان و مادران توانمند آینده در جامعه دانست و گفت: شما در آینده بعنوان یک زن مسلمان، پیشرو و توسعه گرا باید باشید و چه بسا در منصب شهردار مناطق و شهرها قرار گیرید و مشارکت شهروندان را برای ساخت شهری برای همه بدست آورید .