مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اقتصادنوین به زمان دیگری موکول شد

یکشنبه 22 جولای 2018 در 16:40


مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اقتصادنوین به زمان دیگری موکول شدمجمع عمومی عادی سالیانه بانک اقتصادنوین مطابق برنامه و بنا بر دعوتنامه رسمی مورخ ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۹۷ منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات در محل سالن همایش‌های صدرا واقع در خیابان شیخ بهایی تهران تشکیل و به دلیل به حد نصاب نرسیدن حضور سهامداران به زمان دیگری موکول شد.
زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) متعاقبا به اطلاع سهامداران ارجمند خواهد رسید.