مالیات و آبادانی کشور

یکشنبه 19 آگوست 2018 در 16:25


دولتها برای اداره امور کشور نیازمند منابع مالی هستند تا بدین وسیله بتوانند توسعه و آبادانی جامعه خویش را فراهم نمایند و از آنجایی که مالیات یکی از مهمترین و با ثبات ترین منابع مالی محسوب می‌شود، می تواند تکیه گاه مطمئنی برای دستیابی به این توسعه و آبادانی باشد.
مالیات یکی از ابزارهای مهم در جهت اعمال سیاستهای مالی دولت می باشد ومی تواند به عنوان گزینه ای برای برون رفت از رکود اقتصادی عمل کند و از مهم ترین کارکردهای مالیات علاوه بر کارکرد اصلی آن یعنی منبع درآمدی پایدار برای دولت ، ارائه خدمات به مردم ،شکوفایی و هدایت اقتصاد و آبادانی کشور در مسیر درست آن است.
پرداخت به موقع مالیات، از عوامل اساسی رشد و توسعه جوامع است. این مهم رونق اقتصادی، عدالت اجتماعی، ارائه خدمات و آبادانی کشور را به دنبال دارد. مردم هر کشور باید مالیات را قسمتی از مشارکت خود با دولت بدانند تا آنجا که پرداخت به موقع آن باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیازکشوردر زمینه های گوناگون و در راس آن توسعه و آبادانی کشور خواهد شد.
برای دفاع از امنیت مرزها، تامین امنیت داخلی، برقراری عدالت توسط تشکیلات قضایی، آموزش رایگان و هزینه‌های جاری و عمرانی کشور از منابع مالیاتی استفاده می‌شود که این موضوع اهمیت مالیات را نشان می‌دهد و مردم نیز با دیدن و لمس نتایج مالیاتهای پرداخت شده در عرصه های مختلف با رغبت بیشتری به پرداخت آن اقدام می‌کنند.
بدون شک برای تحقق اهداف اقتصادی دولت مردم باید در خصوص نحوه هزینه کرد و میزان تاثیرگذاری آن بر عمران و آبادانی کشور ، اطلاعات و شناخت کافی داشته باشند. در این زمینه باید به مردم اعلام شود که چرا باید مالیات بپردازند و مالیات پرداختی به چه مصارفی می رسد و آشنایی مردم از چگونگی مصرف درآمدهای مالیاتی می تواند نقش مهمی در افزایش این درآمدها داشته باشد که آبادانی بیشتر جامعه را به همراه خواهد داشت.
وقتی مشخص گردد که مالیات پرداختی برای احداث بیمارستان ، مدرسه ، جاده و پل ، توسعه شبکه حمل و نقل شهری ، مترو و اتوبوسرانی هزینه می شود و همه ما از این امکانات بهره مند میشویم ، بنابراین وظیفه داریم بخشی از درآمد خودمان را برای تامین این هزینه ها به دولت بدهیم تا دولت هم بتواند برنامه ریزیهای لازم را جهت توسعه و گسترش این امکانات انجام دهد.
بنابراین نتیجه می گیریم که مالیات از ابزارهای مهم توسعه هر جامعه ای بوده و نقش مهم و سازنده ای در آبادانی آن ایفا می نماید و با رشد و افزایش آن نیز شاهد توسعه و آبادانی هرچه بیشتر کشورمان خواهیم بود.