لازمه حل بحران های زیست محیطی پایتخت چیست؟

جمعه 4 آگوست 2017 در 23:02


لازمه حل بحران های زیست محیطی پایتخت چیست؟

قربانعلی دزواره سخنگوی کمیسیون تخصصی سلامت و محیط زیست جمعیت جوانان مطالبه گر گفت : تدوین برنامه اجرایی با تکیه‌ بر دانش و تجارب گذشته متخصصین در کمیسیون ؛ مشاوره اساتید دانشگاهی در حوزه محیط زیست و نیز مطالعات علمی انجام‌شده در حوزه معضلات مشابه خارجی تنها راه خروج از بحران زیست محیطی شهر تهران است.
دانشجوی دکتری رشته محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در مورد ارائه برنامه های اجرایی در شهر تهران افزود : در دوره ی گذشته مدیریت شهری ماده ۲۶ از بخش هشتم برنامه پنج‌ساله دوم توسعه شهر تهران مغفول مانده و در همین راستا ؛ انرژی‌های تجدید پذیر و ساختمان‌های سبز ؛ استقرار پکیج‌های تصفیه فاضلاب و بازچرخانی و استفاده مجدد از فاضلاب‌های تولیدی به عنوان اولویت های کوتاه مدت مطالبه گری جمعیت مطرح شده است.
دزواره تصریح کرد :در برنامه میان‌مدت در حوزه هوشمند سازی آموزش ؛ فرهنگ‌سازی و اجرای تفکیک پسماند توسط شهروندان ؛ کنترل و ارائه راهکارهای برون رفت از بحران آلودگی هوای شهر تهران و تهیه بانک اطلاعاتی جامع در خصوص آلایندگی واحدهای صنعتی که در داخل محدوده شهری قرارداشته و فاضلاب‌های خطرناک تولید می کنند ؛ فعالیت خود را ادامه خواهیم داد.
وی افزود : تهیه لیست واحدهای صنعتی مستقر در حریم شهر تهران و عارضه یابی زیست محیطی آلاینده‌های خروجی هر مرکز در برنامه های بلند مدت این کمیسیون مد نظر قرار گرفته است .
دزواره در انتها با اشاره به موضوعات سلامت محور در شهر تهران گفت : عارضه‌یابی عدم تفکیک پسماند خطرناک ، انتشار اشعه و امواج در بروز بیماری‌های مزمن و عدم تصفیه مناسب فاضلاب مورد طرح و بررسی است