قطعيت آمار توليد ۷۱.۰۹ درصد نیاز کشور در حوزه مواد موثره دارویی

شنبه 7 آگوست 2021 در 21:43


سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی در آستانه بیستمین سالگرد تأسیس خود، اقدام به انتشار دستاوردهای اعضای خود می نماید.
اعضای سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی در حوزه تولید مواد موثره دارویی در حال حاضر ٣٩٨ مولکول دارویی شامل٣۴۴ ماده مؤثره و ۵۴ محصول نیمه آماده (به اشکال پلت، گرانول و دی سی) را تولید و در اختیار شرکت های داروسازی قرار می دهند که لیست این محصولات از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:
https://b2n.ir/x04388
همچنین ١٢ مولکول جدید نیز پیش بینی تولید محصولات جدید تا پایان سال جاری است که خود کفایی را تا نزدیک به ۷۵ درصد افزایش خواهد داد اما در حال حاضر چون به قطعیت نرسیده است، از بیان نام محصولات خودداری می گردد.
مجموع محصولات تولید شده در سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی ۷۱.۰۹ درصد از ارزش کل حجم بازار محصولات تولیدی کشور می باشد که با توجه به رونمایی محصولات جدید و پلن توسعه ای تولید کنندگان این عدد، رو به افزایش است.
همچنین ۳۹۰ موکول در حوزه مواد شیمیایی، مواد جانبی و مواد حد واسط نیز توسط اعضای سندیکا تولید می شود که حجم واقعی ارزشی خودکفایی نظام دارو را نیز افزایش داده است.
این سندیکا که اولین تشکل صنعتی در حوزه دارویی کشور می باشد، هم اکنون ۷۳ عضو در زمینه های تولید مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی تخصصی دارویی دارد. همه موارد بیان شده، رشد تولیدی و تعدد فعالان این صنعت جوان را نشان می دهد.
تولید ملی افتخار ملی