فعالیت هزار دفتر خدمات مسافرتی بدون مجوز

دوشنبه 4 نوامبر 2019 در 18:03


رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران گفت:از حدود ۶ هزار دفتر خدماتی فعال نزدیک به هزار دفتر مجوز ندارند.

آقای حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران  در نشست خبری گفت:دولت قول داده است تا ۱۵ آبان نظارت بر دفاتر و تصدی گری را به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران واگذار کند.
وی افزود: با این واگذاری مردم شاهد افزایش نظارت و کاهش شکایت‌ها از دفاتر غیر مجاز خواهند بود، زیرا به زودی از فعالیت دفاتر غیر مجاز جلوگیری خواهد شد.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران از مردم خواست، برای بهره مندی بهتر از امکانات سفر و پیشگیری از تخلف دلالان به دفاتر و سایت‌های گردشگری مجاز در سراسر کشور مراجعه کنند.

افزایش سفر گردشگران کشور‌های همسایه به ایران
حدود ۸ میلیون نفر ورود و نزدیک به ۸ میلیون نفر خروج گردشگر در یک سال گذشته داشته ایم.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما گفت: خروج گردشگران به کشور‌های همسایه حدود ۷۰ درصد و ورود گردشگران از کشور‌های همسایه نزدیک به ۳۵ درصد افزایش در یک سال گذشته داشته ایم.
آقای رحمت الله رفیعی افزود: به عنوان مثال پارسال از کشور همسایه عمان فقط سه پرواز در هفته داشته ایم که این تعداد هم اکنون به ۴۰ پرواز در هفته رسیده است و ۹۵ درصد از مسافران ورودی گردشگر هستند.
وی خاطر نشان کرد: در یک سال گذشته استقبال گردشگران کشور‌های همسایه برای سفر به ایران، چشمگیر بوده است.