عضو هیات مدیره پست بانک ایران: اعطای تسهیلات اشتغال پایدار به صورت هدفمند در اولویت برنامه های بانک است

دوشنبه 1 اکتبر 2018 در 19:28


دکترصباغی عضو هیات مدیره پست بانک ایران در جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد شعب منطقه دو تهران اظهار داشت: این بانک در حوزه حمایت از ایجاد اشتغال پایدار درسطح کشور بسیار موفق عمل کرده است. از اینرو این مهم به صورت هدفمند و در اولویت برنامه های بانک می باشد.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: وی در ادامه این جلسه که با حضور مدیر، روسای شعب و کارشناسان ستادی و اعتباری برگزار شد تصریح کرد: جایگاه اجرا از منزلت بسیار بالایی برخوردار است که همکاران این بخش باید با انگیزه مضاعف عمل نمایند.صباغی در پایان بر ضرورت هم افزائی و تعامل بیشتر بدنه اجرا و ستاد جهت ارتقاء جایگاه بانک در شبکه بانکی کشور تاکید نمود.همچنین در این جلسه ناصر فلاح مدیرشعب منطقه دو تهران، گزارشی از عملکرد این منطقه ارائه کرد.گفتنی است: در پایان این جلسه از روسا و کارکنان شعب الهیه، شریعتی و آپادانا به جهت عملکرد مناسب تجلیل بعمل آمد.