عدم تشکیل جلسات هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی در استان های درگیر کرونا

دوشنبه 2 مارس 2020 در 17:00


معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و مساعدت بیمه شدگان و کارفرمایان و همچنین همکاران، جلسات رسیدگی هیات های تشخیص مطالبات بدوی و تجدید نظر استان های قم، گیلان، مرکزی و ادارات کل شرق، غرب و شهرستان های استان تهران تا اطلاع ثانوی برگزار نمی شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهرداد قریب افزود: جلسات هیات های تشخیص مطالبات بدوی و تجدید نظر در ادارات کل تامین اجتماعی غرب تهران، شرق تهران، شهرستان های استان تهران، قم، مرکزی و گیلان تا اطلاع ثانوی برگزار نمی شود و در سایر استان ها در خصوص تشکیل و یا عدم تشکیل این جلسات بر حسب صلاحدید مدیر کل تامین اجتماعی آن استان تصمیم گیری می شود.