طرح جامع مالیاتی، افق روشن نظام اقتصادی

دوشنبه 20 آگوست 2018 در 16:23


فرماندار رودبار گفت: رویکرد جلب رضایتمندی و عدالت محور بودن طرح جامع مالیاتی و تلاش نیروهای انسانی در نظام مالیاتی کشور افق روشنی را پیش روی نظام اقتصادی گشوده است .
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، اسماعیل میرغضنفری، فرماندار شهرستان رودبار در دیدار با کارکنان امور مالیاتی این شهرستان گفت: مالیات به عنوان منبعی برای تأمین درآمد دولت، عامل اصلی در چرخه اقتصادی و توزیع صحیح درآمدها بین طبقات، گروه ها و بخش های مختلف اقتصادی جامعه محسوب می شود .
وی در ادامه گفت : از آنجایی که مودیان مالیاتی شریک سازمان در تأمین درآمدهای مالیاتی هستند ضروری است با انصاف و عدالت با آنان برخورد شود که در این صورت مالیات با رضایت و عادلانه اخذ خواهد شد .
فرماندار شهرستان رودبار در پایان مهمترین ویژگی مالیات بر ارزش افزوده را جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده دانست و گفت: این نوع مالیات به تولید و اشتغال زایی، آموزش همگانی، ساخت جاده ها و بازسازی آن ها ، سد سازی، ساخت و توسعه نیروگاه ها و شبکه های آبی، توسعه زیر ساخت ها ، سلامت و درمان و خدمات عمومی شهرداری ها کمک می کند.