طرح تکنیک های نوین مهمترین دستاوردهای کنگره است

سه‌شنبه 27 فوریه 2018 در 23:52


دکتر بهرام محبی عضو هیئت علمی مرکز قلب و عروق شهید رجایی در گفت و گو با خبرنگار اخبارپزشکی ایستگاه اخبار با اشاره به برگزاری ششمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران از تاریخ ۸ لغایت ۱۱ اسفندماه در مرکز همایش های شهید رجایی، بیان کرد: طرح تکنیک های نوین در زمینه درمان بیماری های قلبی عروقی، تبادل نظر متخصصان با یکدیگر و همچنین حضور متخصصین برجسته خارج از کشور از مهمترین دستاوردهای کنگره امسال هستند.


وی حضور میهمانان خارجی اعم از ایرانیان مقیم خارج و متخصصین خارجی را موجب پربارشدن علمی کنگره وهمچنین آشنایی با جدیدترین پیشرفت های حیطه درمان قلبی عروقی دانست و افزود: حضور رشته های مختلف اعم از داخلی قلب و عروق، جراحی قلب و عروق و سایر رشته های مرتبط مانند گروه های پرستاری، فیزیوتراپی و … در این کنگره موجب وسیع تر شدن مطالب علمی و پربار شدن کنگره می شود.
اینترنشنال کاردیولوژیست از برگزاری ورک شاپ ها و لایو کیس های برای ارائه نکات علمی و عملی پیشرفته و تکنیک های نوین خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر برنامه های علمی، نمایشگاهی هم در حاشیه کنگره برای ارائه آخرین تجهیزات و تکنولوژی این حوزه برگزار می شود .
وی حضور اساتید برجسته بین المللی در کنگره را فرصت مناسبی برای شناسایی توانمندی اساتید داخلی به آنها و تبادل دانش بین متخصصین داخلی و خارجی خواند و اذعان کرد:جلسات سخنرانی بیشتر در زمینه فعالیت های پژوهشی با حضور متخصصین به نام و فعال در امر پژوهش برنامه ریزی شده تا شرکت کنندگان با روش های پژوهش و نحوه انجام آن بیشتر آشنا شوند.
دکتر محبی در پایان با اشاره به پیشرفت های حوزه قلب و به ویژه تعویض دریچه آئورت ، خاطرنشان کرد: در این کنگره برنامه ای برای تعویض دریچه آئورت پیش بینی شده ک چگونگی تعویض دریچه بدون بازکردن قفسه سینه مطرح شده و آخرین پیشرفت های دنیا در این حوزه مطرح می شود.