شورای پنجم و جاماندگانی که پدرخواندگی پیشه کرده اند!

شنبه 22 جولای 2017 در 15:55متاسفانه شورای پنجم از بدو تولد تا کنون از سوی رقیب و عده ای از همفکران و بخشی از جاماندگان از لیست و کسانی که پدر خواندگی را پیشه کرده اند ، با تحلیل هایی مواجه شده که جز الغاء تردید در اذهان مردمی که چند ساعت در صف ایستاده و از بین بیش از پنجاه لیست گوناگون دست به انتخابی شگفت آور زده اند چیزی را به ارمغان ندارد.

راستی ایشان دنبال چه هدفی هستند؟!

هدر دادن این سرمایه ی بی نظیر اجتماعی و ایجاد تردید در ذهن مردم چه فایده ای را در پی خواهد داشت؟!

اکثر مردم درفضای مجازی و واقعی تصمیم شورا در انتخاب گزینه های منتخب برای شهرداری تهران را به فال نیک گرفته اند، ولی دلیل قیل و قال و حاشیه برخی برایمان معلوم نیست؟!!!
چرا ما در بهره برداری از فرصت ها و استفاده از اعتماد مردم ناتوان هستیم؟!

گویا فقط برای مرثیه خوانی و هزینه های شکست توانایی بیشتری را داریم.

حسن خلیل آبادی
۳۱/تیر/۱۳۹۶