شهردار منطقه یک تهران: توجه توام به مخاطبان عام و خاص نمایشگاه از نکات برجسته بود

یکشنبه 10 جولای 2022 در 23:00


حاجوی در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های مدیریت شهری:برگزاری نمایشگاهی با موضوع مدیریت شهری یک مانور رسانه‌ای است نسبت به این دلیل که فعالیت‌های مدیریت شهری در حوزه تخصصی آن و ورود عملکردی آنها در حوزه رسانه‌ای به طور کامل مشخص شود.

این موضوعات اطلاعاتی و عملیاتی که در دوره‌های مختلفی در قالب برگزاری نمایشگاه‌ها ارائه می‌شود می‌تواند ارتباط مستقیم تری را با مردم داشته باشد که جمع بندی کل موضوعات شهری را در قالب بک بسته داشته باشند.

نمایشگاه‌هایی با موضوعات مدیریت شهری هم مخاطبان عام و هم مخاطب خاص دارند لذا این دو مخاطب در برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی ایجاب می‌کند که هم به مخاطب عام که عموم شهروندان هستند، توجه شود و هم به مخاطب خاص که جمعی از نخبگان، فرهیختگان و منتقدین و یا متخصصینی از حوزه مدیریت شهری هستند.

این ترکیب یا دوگانه عمومیت و اختصاصی مخاطبان ویژگی هر نمایشگاهی را نشان می‌دهد.