شعبه کرمانشاه موفق ترین شعبه در وصول مطالبات

سه‌شنبه 9 ژانویه 2018 در 18:29


 

با توجه به عملکرد مثبت بیمه دانا در استان کرمانشاه، نسبت خسارت صنعت بیمه در این استان ۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، محسن رستم پور رئیس شعبه کرمانشاه بیمه دانا با تشریح عملکرد این شعبه در سال گذشته گفت: نسبت خسارت صنعت بیمه در استان کرمانشاه بدون احتساب سهم بیمه دانا ۸۸ درصد و با احتساب سهم بیمه دانا ۸۳ درصد است که نسبت خسارت استان را ۵ درصد کاهش داده است.
وی گفت: با توجه به اختصاص ۱۴ درصد سهم حق بیمه و ۸٫۷ درصد خسارت استانی، عملکرد این شعبه نسبت خسارت حدود ۵۲ درصدی را نشان می دهد.
وی با اشاره به افزایش سهم حق بیمه استانی از ۷٫۹ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۳٫۷۱ درصد در سال ۱۳۹۵و کاهش سهم استانی خسارت از ۹٫۳۶ به ۸٫۸ علی رغم افزایش ۶ درصدی سهم حق بیمه در این مدت افزود: اختصاص ۱۴ درصد از سهم پرتفوی استانی با نسبت خسارت ۵۲ درصدی در سال ۱۳۹۵ و رعایت ترکیب پرتفوی بر اساس سند چشم انداز و اختصاص ۲۷ درصد از سبد پرتفوی به بیمه های عمر از جمله عملکرد این شعبه در سال گذشته محسوب می شود.
رستم پور در پایان خاطر نشان کرد: تسویه، تعیین تکلیف و وصول مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۵، وصول ۹۹ درصد حق بیمه صادره، وصول تمامی فیش ها و چک های دریافتی از بیمه گزاران، وصول و تعیین تکلیف کلیه خسارات بازیافتی از دیگر اقدامات شعبه کرمانشاه در سال گذشته به شمار می رود.