شرکت بهره‌برداری مترو در برابر تشکیل شورای اسلامی کار مقاومت می کند

یکشنبه 23 جولای 2017 در 15:32


رییس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: شرکت بهره‌برداری برداری مترو حق بیمه کارکنان را از فیش‌ حقوقی آن ها کسر می کند اما به حساب شرکتهای بیمه گذار واریز نمی کند.

به گزارش شورانامه به نقل از اداره کل ارتباطات وبین الملل شورای اسلامی شهر تهران مهندس محسن سرخو رییس کمیته حمل و نقل شورا در تذکری پیش از دستور سیصدو شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مسائل و مشکلات پیش آمده برای کارکنان شرکت بهره‌برداری مترو خواستار رفع این مشکلات در سریعترین زمان ممکن شد.

رئیس کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران گفت: حق بیمه تامین اجتماعی کارکنان شرکت بهره‌برداری مترو از ابتدای خرداد ۹۶ تاکنون پرداخت نشده است و همین موضوع موجب شده است پذیرش دفترچه‌های درمانی کارکنان در مراکز درمانی با مشکل مواجه شود و این در حالی است که به صورت مداوم و ماهیانه مبالغ مذکور از حساب ایشان کسر گردیده است.
همچنین حق بیمه ای کارکنان در سنوات گذشته تاکنون پرداخت نشده است که باعث ایجاد مسائل گوناگون برای کارکنان در شرف بازنشستگی شده است.
حق بیمه تکمیلی کارکنان شرکت بهره‌برداری مترو نیز پرداخت نمی‌شود ، این در حالیست که تحت این عنوان مبالغی از حقوق پرسنل کم کرده اند اما در موعد مقرر به حساب شرکت های بیمه گذار واریز نشده است.

وی افزود: تغییر عناوین شغلی تعدادی از کارکنان به بهانه تغییر نمودار سازمانی موجب شده است سوابق برخی افراد که پیش از این در کار سخت و زیان‌آور بوده اند با مشکل مواجه شود.

رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: عدم شارژ کارت رفاهی کارکنان موسوم به پارسیان از سال ۹۵ تا کنون و عدم پرداخت بدهی به صندوق ذخیره شهرداری تهران در حالی که کسورات مذکور به صورت ماهیانه از فیش حقوقی کارکنان شرکت کسر شده نیز‌ از جمله دیگر مسائلی است که موجب بروز مشکلاتی برای کارکنان شرکت بهره‌برداری مترو شده است.

مهندس سرخو در پایان با انتقاد از مقاومت شرکت بهره‌برداری مترو در برابر تشکیل شورای اسلامی کار علی رغم تکلیف قانونی در این سازمان تصریح کرد ، اگر این شرکت نیز مانند بسیاری از سازمان های دیگر زیرمجموعه شهرداری ، شورای اسلامی کار داشت بسیاری از این مسائل بروز نمی کرد.