شبکه های اجتماعی چشمان ناظر و بیدار مردم هستند

شنبه 13 اکتبر 2018 در 10:14


عضو شورای مرکزی حزب همت (همدلی مردم تهران) گفت:ما نباید با گفتار ها و رفتارهای نا مناسب به هویت شبکه های اجتماعی به عنوان ابزار قدرتمند عصر ارتباطات آسیب برسانیم.

دکتر شهره ماهی صفت، عضو شورای مرکزی حزب همت (همدلی مردم تهران) صبح امروز پنجشنبه در چهارمین سمینار تخصصی که با عنوان آسیب شناسی شبکه های اجتماعی در ایجاد ناامیدی و نا امیدی در جامعه در سینمای مجتمع تجاری سمرقند برگزارشد ضمن بیان مطلب فوق گفت: همانطور که می دانیم شبکه های اجتماعی مشتمل بر ابزاری هستند که ما را در فضای جهانی شدن قرار می دهند و به سمتی می بر د که بتوانیم، این فرایند اجتناب ناپذیر که از قرن نوزدهم و بیستم شروع شد مشارکت ارتباطی موثر در شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی پذیر آوریم.
وی افزود: شبکه های اجتماعی در واقع ابزار توسعه یافته و فن آوری هستند که مارا در انتقال پیام در کمترین زمان کمک می کند.
ماهی صفت خاطرنشان کرد: شبکه های اجتماعی بطور کلی اجتماع گرایی مجازی است این ابزار نوین اگر چه دارای فراز و نشیب های ارتباطی خیلی زیادی بوده است باعث ایجاد شرایطی شده که ما به خودی خود قادر باشیم از شبکه های اجتماعی برای اهداف فردی و اجتماعی خودمان بهره مند شویم.
وی ادامه داد: کارکرد شبکه های اجتماعی جهت دهی افکار عمومی و همچنین تحولات اجتماعی به سمت جهانی شدن که در این حوزه افزایش تخیل و قدرت انطباق و همچنین شجاعت را از زندگی فردی به سوی جهانی شدن رهنمون کرده است.
عضو شورای مرکزی حزب همت تأکید کرد: شبکه های اجتماعی در حوزه ها ی مختلف زندگی، رخنه کرده است چنانچه صحبت از دولت الکترونیک می کنیم با توجه به حجم فراوان جمعیت همچنین برای کاهش ذخیره زمان غیر قابل انکار است که شبکه های اجتماعی به ما کمک نرسانند.
وی اظهار کرد: در این جهان گستری یا انقلاب ارتباطات بستری مناسب برای تولید علم اشتراک عقاید رشد فردی اجتماعی بوجود می‌آید و این امکان ارتباط بین سرمایه های فردی، تشکیل سرمایه اجتماعی را ممکن می شود که منجر به شکل گیری اجتماعات مجازی می شود.
ماهی صفت خاطرنشان کرد: بنابراین، این شبکه‌های اجتماعی منبعی جهت کنش جمعی به عنوان سرمایه اجتماعی است، لذا تاثیر و نسبتی که بر جامعه کنونی ما را دارد بدون شک غیر قابل انکار برای بهترین و اثر گذارترین شکل از تکنولوژی است.
وی تاکید کرد: ما هرگز قادر نیستیم در دنیایی که به سمت جهان گرایی، اجتماع گرایی و جهان گستری پیش می‌روند بگوئیم که این ابزار برای جامعه ما کاربردی نیست و متاسفانه از آنجائیکه که ما شاهدیم فرهنگ سازی با یک تکنولوژی وارد عرصه زندگی فردی ما نشد، شاهد یک سلسله روابط و همچنین حضوری در شبکه های اجتماعی بودیم که برای ما مضر بوده است که شاهد رفتار و ناهنجاری هایی هستیم که متأسفانه بر امید این سرمایه اجتماعی و انگیزه هایی که می توانست به جایگاه شبکه های اجتماعی بدهد حذف گردید.
عضو شورای مرکزی حزب همت خاطرنشان کرد: بنابراین حتی در مسیر درست شبکه‌های اجتماعی قرار نداشتیم لاجرم محدودیت هایی باید ایجاد می شد که آرامش و امنیت اجتماعی را، اول بر ذهن فردی وسپس بر ذهن اجتماعی باز گرداند و این موضوع را قبول ندارم که نظام یا حاکمیت بخواهد عمدا موجب محدودیت ها شود.
ماهی صفت گفت: زمانیکه به این بلوغ برسیم که حتی انتشار اخبار ی که بتواند جهت آگاهی رسانی و آگاهی بخشی مردم کمک کننده این مهم باشد که ما انتخاب کنیم مسیر را به سمت شکوفایی بهتر کشور در این شرایط تبعا این محدودیت‌ها هم حادث نمی شود.
وی افزود: باید بپذیریم در کنار این فرصت هایی که در شبکه های اجتماعی وجود دارد که می تواند کمک کننده باشد که هر یک از ما با توجه به آموزه ها، ریشه ها، تربیت،انگیزه ها و غنی بودن درون مان انتخاب می کنیم در شبکه های اجتماعی چه چیز داشته باشیم و چه چیز ی را نداشته و حذف کرده و از آن بگذریم
و در واقع بهتر است که این حق انتخاب به مردم داده شود لذا استفاده درست ار شبکه های اجتماعی به خودی خود می تواند فرصت های این ابزار پر اهمیت را برای ما رقم بزند.
ماهی صفت گفت: می دانیم که عوامل مختلفی در بروز بی تفاوتی های اجتماعی وجود دارد که می تواند علل سیاسی،اجتماعی و یا روانشناختی باشد که بر پایه نا برابری شکل بگیرد و در این شرایط شبکه‌های اجتماعی چگونه می تواند کمک کننده باشند همانطور که متاسفانه جامعه کنونی ما به اخبار بد خیلی خیلی توجه نشان می‌دهند باید به سمتی برویم که بروز و اطلاع رسانی اخبار مفید رادر صدر قرار دهیم و بدانیم فرصت های غنی ای با توجه به تکنولوژی در اختیارمان قرار دارد و این شبکه های اجتماعی را برای رشد و توسعه زندگی فردی و اجتماعی مان قرار دهیم نه برای تخلیه هیجان های خودمان.
وی یادآوری کرد: حضور افراد در شبکه های اجتماعی بر اساس نیازهایشان تعریف شده است که می توانیم مرز های خودمان را برای استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی تعریف کنیم چون می دانیم در نهایت آن کسی که آسیب می بیند فردیت خودمان است.
وی ادامه داد: از آنجائیکه بخشی از نابرابری ها منجر به مسائل روانشناختی و آسیب های روانی اینترنتی می شود و ممکن است دچار بحران شویم که خشونت ، عزت نفس پایین ،ضعف مهارت مقابله و…..ما حصل آن خواهد بود که چارچوب هایی را که برای دسترسی به اینترنت است را رقم می زند.
ماهی صفت ادامه داد: در این مسیر اگر بتوانیم به سمتی برویم که داشتن توانایی ارتباط برقرار کردن مفید را در کنار احساس رضایت در روابط نزدیک با دیگران که بسیار بسیار از طریق شبکه های اجتماعی اتفاق افتاده است و همچنین توانایی انجام وظیفه اجرایی مسئولیت های اجتماعی و شخصی مان توانایی برقراری رابطه با دیگران ،انعطاف پذیری، قدرت تطابق با شرایط گوناگون ،عشق ومحبت نسبت به دیگران و هم میهنانمان بنابراین می تواند راهکار بسیار مفیدی باشد که در کنار شرایط مختلفی که بتواند مخاطرات فضای مجازی در خانواده را کاهش دهد مفید باشد.
وی تأکید کرد: شبکه های اجتماعی به خودی خود دارای آسیب نیستند و آنها هم ابزاری هستند که در روند تکنولوژی و پیشرفت های جهانی نصیب حال کشور ماهم شده است.
اگر رفتارهایی نا صواب و نادرست از خودمان در این جا بروز دهیم و یا اینکه به حقیقت و واقعیت وجودی خودمان و اجتماع آسیب برسانیم ،دیگر مقصرش شبکه های اجتماعی نیست و بنابراین آسیب رساندن از خودکاربران به عنوان بازیگران اصلی این تکنولوژی بوجود می آید.
ماهی صفت در پایان تأکید کرد: شبکه های اجتماعی به خودی خود آسیب رسان نیستند این ما هستیم که ممکن است، با گفتار ها و رفتارهای نا مناسب به هویت شبکه های اجتماعی به عنوان ابزار قدرتمند عصر ارتباطات آسیب برسانیم.