سید شمس الدین حسینی خبر کاندیداتوری خود را برای ریاست مجلس تایید کرد

چهارشنبه 22 آوریل 2020 در 16:20


سید شمس الدین حسینی اقتصاددان و وزیر اسبق اقتصاد در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال رسانه ها مبنی بر اینکه آیا شنیده ها درباره کاندیدا شدن وی برای ریاست مجلس صحت دارد یا خیر؟ گفت: ما معتقدیم که مساله اول کشور اقتصاد است و این را در انتخاب شعار سال؛ در سالهای اخیر؛ توسط رهبر معظم و رصد وضعیت کشور می توان دید.
وی افزود، باتوجه به این حقیقت و درخواست های مکرر منتخبین محترم مردم در شهرهای مختلف، اقتصاددانان و کارآفرینان کشور در شهرهای مختلف، به خصوص شهرهای مرزی؛ قصد دارم خود را در معرض انتخاب منتخبین محترم ملت قرار دهم.
حسینی تاکید کرد، البته این کار بدون شک با تعامل و تفاهم با نمایندگان محترم و بزرگوارانی که بنده به همه آنها ارادت دارم انجام می شود.
پایان/