سنت دیرینه خرید تنور نانوایی به نیابت از شهدای شمال شهر تهران

چهارشنبه 20 آوریل 2022 در 16:03


اداره رفاه و امور ایثارگران شهرداری منطقه یک با خرید تنورهای نانوایی به نیابت از شهدا، نان صلواتی در محلات این منطقه توزیع کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، فاطمه قربانی مدیر اداره رفاه و امور ایثارگران شهرداری این منطقه اظهار داشت: با خرید تعدادی تنور نانوایی در سطح نواحی دهگانه منطقه یک، نان صلواتی به نیابت از شهدا همزمان با ولادت با سعادت امام حسن مجتبی(علیه السلام) در این منطقه توزیع شد.