ستاد مدیریت بحران منطقه یک از اولین مرحله بازدید سیستماتیک از فعالیت کارگروه ها و اعضای ستاد مقابله با کرونا منطقه خبر داد

یکشنبه 3 می 2020 در 14:54


فاتحی منش دبیر ستاد مدیریت بحران در این باره افزود: پیرو برگزاری جلسه ستاد مقابله با کرونا در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه و تاکیدات شهردار منطقه بر لزوم هماهنگی و نظارت بر فعالیت کارگروه ها و اعضای ستاد مقابله با کرونا منطقه،ستاد مدیریت بحران بازدید های سیستماتیک را از عملکرد ستاد مقابله با کرونا در دستور کار قرار داد و در اولین مرحله از ساختمان مرکزی بازدید کرد.

در این رابطه از ابتدای هفته جاری بازدید از ساختمانهای منطقه،سرای محلات،بوستانها،اسکان های کارگری و ایستگاه های مترو،اتوبوس و تاکسی توسط نیروهای ستاد مدیریت بحران منطقه آغاز و بازدیدها تا آخر هفته آینده تداوم خواهد داشت.

بدیهی است خروجی این بازدیدها در برنامه ریزی تداوم اقدامات ستادمقابله با کرونا منطقه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.