زنان نقطه اصلاح الگوی مصرف هستند

یکشنبه 21 جولای 2019 در 19:42


مولود شیوا – مشاور امور زنان وزارت نیرو – با تاکید بر این‌که وزارت نیرو براین باور است که زنان نقطه اصلاح الگوی مصرف هستند، گفت: از طریق زنان می‌توان فرهنگ مصرف‌گرایی را تبدیل به به‌ مصرفی کنیم. مطالعاتی که در دنیا انجام شده نشان می‌دهد که زمانی که در برنامه‌های آب و انرژی نقش زنان دیده می‌شود برنامه‌ها بهتر انجام می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که آموزش به زنان پرسود است، توضیح داد: زمانی که به یک زن آموزش داده می‌شود یک خانواده آگاه می‌شود.