زمان دو مجمع بانک ايران زمين اعلام شد

یکشنبه 4 مارس 2018 در 16:32


بانک ایران زمین زمان برگزاری دو مجمع عادی به طور فوق العاده و فوق العاده را اعلام کرد.
بانک ایران زمین بعد از لغو مجمع تیر سال جاری، زمان برگزاری دو مجمع عادی به طور فوق العاده و فوق العاده را اعلام کرد.
به این ترتیب، سهامداران این بانک ۴۰۰ میلیارد تومانی حاضر در بازار اول معاملات فرابورس ، ابتدا ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۲۳ اسفند شاهد برگزاری مجمع فوق العاده با دستور جلسه اصلاح اساسنامه خواهند بود و سپس در ساعت ۱۰ صبح ، بعد از استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و حسابرس، در مورد صورت های مالی اسفند سال گذشته تصمیم گیری خواهند کرد.