ریيس کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي؛

جمعه 26 ژانویه 2018 در 21:11


با کمک و همیاری روسای قوا ، از بحران آفرینی موسسات مالی غیر مجاز پیش گیری شد.


پرویزیان گفت: اگر روسای سه قوه در موضوع موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ورود نمی کردند این موسسات در اقتصاد کشور بحران های بزرگی می آفریدند.
کورش پرویزیان در نشست مشترک اعضای دولت با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کاری که بانک مرکزی در مورد این موسسات انجام داد، بسیار ارزشمند و ایثارگرایانه بود ؛چراکه علیرغم محدودیتهای موجود فعالیت های موثر مورد کشور نیاز را انجام داد.
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به تخلفات گسترده موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت: اینها اموال زیادی داشته اند که بسیاری را به نام افراد دیگری واگذار کرده اند که قابل پیگیری و ردیابی نیست و میلیاردها تومان پول از مردم جمع کرده اند که سرنوشت آن روشن نیست .
وی همچنین در خصوص افزایش سرمایه بانک های خصوصی گفت: بسیاری از بانک های خصوصی موضوع افزایش سرمایه را در دستور کار مجامع شان قرار داده اند ؛ اما با توجه به شرایط بانک ها، بسیاری از سهامداران بانک های خصوصی انگیزه ای برای تصویب افزایش سرمایه ندارند.
پرویزیان همچنین با اشاره به اینکه در شرایط تحریم این بانک های خصوصی بودند که بار مهم مسایل اقتصادی کشور را به دوش کشیدند،گفت: سرمایه بسیاری از بانک ها در کشور به دلیل فضای اقتصادی کنونی نیاز به افزایش دارد ، لذا خواهشمندیم وام های تبعی که قرار بود از محل صندوق توسعه ملی به بانک های خصوصی داده شود، پرداخت شود تا بانک های خصوصی بتوانند امور خود را اداره کنند.