ربیعی بهترین نیست؛ اما فعلاّ گزینه ای بهتر ازو نیز وجود ندارد!

شنبه 19 آگوست 2017 در 15:34


در اینکه بزرگترین وزارتخانه دولت مشکلات زیادی دارد و وزیر آن مورد انتقادات فراوان، شکّی نیست، اما نکته ای که کمتر مورد توجه مخالفان ربیعی (البته آن دسته مخالفانی که حسن نیّت دارند) قرار گرفته این است که اگر او نه، چه کسی؟ آیا گزینه بهتری که مسائل مشکلات بخش گسترده و مهم تعاون، کار و رفاه اجتماعی را حل کند، مد نظر دارند؟ آیا مشکلات آن وزارتخانه، فقط ناشی از مدیریت وزیر است که بتوان امیدوار بود با انتخاب گزینه ای بهتر از دکتر ربیعی، مشکلان نیز حل شوند؟

نگارنده بر این عقیده است که:

مشکلات شمرده شده، بیشتر ناشی از ساختار و عرض و طول وزارتخانه است تا مدیریت وزبر؛ البته نباید برخی نقاط مشکل دار در عملکرد دکتر ربیعی را نادیده گرفت. با این حال، آقای ربیعی، به نسبت حجم مشکلات و مسائل و امکانات و شرایط درونی و بیرونی، خوب از پس مدیریت آن وزارتخانۀ پر از مسئولیت ها و وظایف متنوع و مهم برآمده

دو دیگر اینکه: علی ربیعی مورد وثوق و اعتماد بزرگان نظام و شخص رئیس جمهور است و این امر به مدیریت بهتر مسائل وزارتخانه متبوع وی که غالباً نیاز به هماهنگی و اجماع ملی دارند، کمک می کند.

با همه اما و اگرها و تردیدها در مورد رأی آوری دکتر ربیعی، اطلاعات و پیش بینی ها حاکی از اعتماد مجدد مجلس به وی دارد. اما به آقای ربیعی پیشنهاد می کنم با این رأی اعتماد، اسوده خاطر نشود بلکه با شور و انگیزه بیشتر، به حلّ اساسی مسائل وزارتخانه اقدام نمایند؛ راهبردهای زیر را در دوره دوم وزارت به طور جدی مدنظر قرار دهند و گرنه داستان غم انگیز وزارتخانۀ متولی کار و اشتغال و رفاه و تأمین اجتماعی کشور همچنان ادامه خواهد داشت:

۱. کاهش بنگاه داری و واگذاری شرکت ها به کارکنان شرکت ها و بخش خصوصی
۲. بهبود ارتباطات و تعامل با رسانه ها
۳. اصلاح سازمان و ساختار وزارتخانه و سازمان ها و هلدینگ های تابعه
۴. شفافیت عملکرد و قطع امتیازات نمایندگان مجلس مسئولان
۵. استفاده از مشارکت تشکل های مدنی و صنفی
۶. توجه ویژه به اقتصاد دانش بنیان در توسعه کارآفرینی

من جای آقای ربیعی بودم، همه بخش های وزارتخانه را رها می کردم، فقط به کارآفرینی می چسبیدم؛ از بخش ها و روش های کارآفرینی نیز همه را فراموش می کردم و فقط و فقط اقتصاد دانش بنیان؛ چیزی که در وزارتخانه جایش خالی اما ظرفیتش فراوان موجود است؛ هم در وزارتخانه، هم در اکوسیستم کارآفرینی کشور.

با تمرکز واقعی روی اقتصاد دانش بنیان، ایجاد یک میلیون شغل در سال، اصلاّ هدف بلندپروازانه ای نیست.

*عبداله لطفی؛ فعال اقتصادی و رسانه ای