رئیس اتاق تعاون ایران با وثیقه 300 میلیارد تومانی آزاد است

شنبه 14 می 2022 در 11:24


مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیها ی تولیدی کشور گفت:متاسفانه علی رغم آنکه انتظار ها بر خلاصی و رهایی بخش تعاون در دولت سیزدهم از چنگال مافیایی اقتصادی و حضور پررنگ تعاونیها در عرصه ها و سطوح مختلف اقتصاد کشور بود، این مهم نه تنها محقق نشده که شاهد تنزل روز افزون بنگاه های تعاونی هستیم.

 

 

علیرضا مرادی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیها ی تولیدی کشور در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی ایستگاه اخبار: ضمن انتقاد از وضعیت فعلی بخش تعاون اظهار داشت: متاسفانه علی رغم آنکه انتظار ها بر خلاصی و رهایی بخش تعاون در دولت سیزدهم از چنگال مافیایی اقتصادی و حضور پررنگ تعاونیها در عرصه ها و سطوح مختلف اقتصاد کشور بود، این مهم نه تنها محقق نشده که شاهد تنزل روز افزون بنگاه های تعاونی هستیم.

وی ادامه داد: برای احیاء ظرفیت هاو قابلیت های بخش تعاون تا بهره وری حداکثر ی لازم است پالایشی جدی و اساسی در بخش صورت گیرد.

مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونیها ی تولیدی کشور، افزود: رئیس اتاق تعاون ایران که پرونده فساد اقتصادی وی مفتوح و منتظر صدور رای قطعی و یا وثیقه چند صد میلیارد ی آزاد است، طبعا مقید به نظام سرمایه داری و تابع بحران در نظام اقتصادی کشور است ولذا نمی توان از وی انتظار سامان بخشیدن به فعالیت ها و کسب و کارها ی تعاونی داشت.

وی تاکید کرد: تا کنون در محافل و مجامع مختلف شاهد تخطی وی از قانون و عدم توجه و پاسخگویی به شبهات و ابهامات پیرامون مدرک تحصیلی، چرایی و نتیجه اتهامات اقتصادی و اخلال و سوء مدیریت در امور و ماموریت های محوله در اتاق بوده و هستیم در حالیکه به هیچ عنوان پاسخگوی اذهان تعاونگران عضو اتاق نیست.

وی تصریح کرد: اینکه چگونه ممکن است فردی بدون امکان ارائه مدارک تحصیلی و متهم به فساد اقتصادی میتواند عضو پلیس قضایی در رسیدگی به جرائم و مفاسد اقتصادی نظام بانکی کشور  باشد، سوال برانگیز و ابهام آمیز است.

مرادی گقت: به دلیل خلاء نظارتی در نهادهای ناظر و پیگیر برخی افراد و اشخاص توانسته اند با نفوذ در نظام مدیریتی و اجرایی کشور و تصدی یر امور موجبات انحراف و اخلال در نظام اقتصادی را سبب شدند که قطعا سازمان یافته و از پیش طراحی شده است.

وی ضمن بیان اینکه طی مکاتبه ای با شخص رئیس اتاق تعاون ایران و این نهاد بالادستی و مردمی بخش تعاون پیگیر ابهامات مطروح فوق شده است، خاطرنشان کرد: در مجمع قبلی اتاق تعاون ایران که با بیش از ۲۹ اقدام خلاف قانون برگزار شد، نیز شاهد گردنکشی و قانون گریزی در نظام مدیریت بخش تعاون بوده و هستیم که البته شکایت و پرونده این مورد نیز مفتوح و در دست پیگیری است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیها ی تولیدی کشور تصریح کرد: شفاف سازی و خانه تکانی در نظام مدیریتی و اجرایی کشور می بایست مبتنی بر مطالبات فعالان بخش و تحت حمایت و نظارت دستگاه ها و نهادها ی ذیصلاح انجام و به نتیجه برسد .

وی پیگیری مطالبات بخش تعاون را رسالت و وظیفه امروز فعالان بخش تعاون و حرکت در مسیر توسعه و تعالی وفق سیاست ها و برنامه های توسعه ای کشور را اصلی ترین اقدام عاجل در بخش دانست و تاکید کرد؛ بخش تعاون عرصه جولان نخاله ها و سوداگران و اختلاسگران و مفسدین اقتصادی نیست.