دومین همایش بازاریابی نوین در صادرات برگزار شد

سه‌شنبه 8 ژانویه 2019 در 10:35


مدبر اجرایی دومین همایش بازاریابی نوین در صادرات با بیان اینکه ما در بحث بازاریابی به خصوص در حوزه بین الملل بسیار ضعیف هستیم گفت: اما در بازار یابی دیجیتال به سرعت در حال پیشرفت هستیم و پیش بینی می شود که در ۵ سال آینده بتوانیم به جایگاه خوبی دست یابیم.

سینا تقی زاده عضو شورای سیاستگداری همایش بازاریابی نوین در صادرات در دومین همایش بازاریابی نوین که هر ده سال یکبار بر گزار می شود به خبرنگار ما گفت : در مورد بازاریابی اتفاقی که در کشور افتاده بیشترین موفقیت در حوزه بازاریابی دیجیتال بوده است .

وی افزود : بازاریابی دیگری هم هست از جمله بازاریابی شبکه ای که در این خصوص شرکت های بزرگی هستند که در این حوزه فعالیت می کنند که متاسفانه بازاریابی شبکه ای انجام نمی‌دهندو پیشرفتی نداشته و خارج از بازار شبکه ای عمل می کنند می توان گفت آنان فقط اسم بازار یابی شبکه ای را یدک می کشند .

عضو شورای سیاستگداری همایش بازاریابی نوین در صادرات با ببان اینکه برای دیگر حوزه های بازاریابی در ایران کارهایی انجام داده ایم که تقریباً در جاهای دیگر دنیا کمتر انجام شده است گفت : ازجمله در حوزه نورومارکتینگ است که پایه و بیس تمام بازاریابی های دنیا است .

وی ادامه داد : این نوع بازاریابی به خاطر اینکه با مغز انسان در ارتباط است و می تواند ۱۴۶ نوع بازاریابی مطرح شده در دنیا را پوشش بدهد .

مدیر اجرایی بازاریابی نوین در صادرات با بیان اینکه ما در بحث بازاریابی بسیار ضعیف عمل می کنیم افزود : به خصوص در بحث بازاریابی بین الملل که امروز در این همایش بسیار بر روی آن بحث کردیم.

تقی زاده با تاکید بر اینکه ؛ما برای ورود به بازارهای کشورهای دیگر به بازاریاب بین المللی نیاز داریم تصریح کرد : این نوع بازار یابی که خود ترکیب چند بازاریابی است که امیدواری با آموزش هایی که می دهیم به افراد کمک کنیم تا بتوانند کالا و خدمات خود را با این روش بازاریابی صادر کنند .

وی در خصوص چگونگی حمایت از استارتاپ گقت : ما یک انجمن صنفی دانش بنیان داریم که در این انجمن کمیته سرمایه‌گذاری وجود دارد که در این کمیته استارتاپها برگزیده معرفی می‌شوند وسپس تا سقف ۳میلیارد ریال تحت پوشش قرار می گیرند و بدین ترتییب به رشد آنها کمک می کنیم.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی بازاریابی درخصوص ویژگی های بارز این همایش نسبت به اولین همایش تصریح کرد: همایش در سال اول با محوریت دیجیتال وارد عرصه اقتصاد شد و امسال با بحث بازاریابی بین الملل و قرار است در سال بعد در صنعت و خدمات متمرکز شود .

تقی زاده در خصوص بحث بازاریابی نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی توصیح داد: این نوع بازاریابی مورد فعالیت‌های مغزی است اینکه افراد چه عکس العملی در مورد محرک های اطراف خود نشان می دهند هر محرک یک بخش از مغز را فعال می کند به عنوان مثال گذشتگان در مورد پول دادن میگفتن پول دادن درد دارد دقیقا بعد سالها مشخص شد که همان بخش مغز است که هنگام وارد شدن سوزن به بدن عکس العمل نشان می دهد ما با این روش قسمت های لذت بخش و احساسات خوب و مثبت در بازاریابی را فعال می کنیم.

وی اضافه کرد :این روش کم ریسک ترین روش هاست که پاسخگویی بالای ۹۸‌در صد دارد به عنوان مثال اگر ما به این نتیجه برسیم یک تبلیغ بر روی یک فرد لذتدارد می توانیم این نتیجه بر روی تمام افراد دنیا این نتیجه یکسان خواهد بود..

تقی زاده با اشاره به اینکه ما در کار گروه این همایش مرکز متخصص بازاریابی نوین ایران را فعال کردیم گفت : یکی از کارگروه های زیر مجموعه نورومارکتینگ بود که از طریق جمع آوری دانشجویان که پایان نامه ارایه دادن به صورت پروژه عملی به شرکت ها ارایه دادیم .

تقی زاده در پایان یاد آور شددر خصوص نورو مارکتینگ تحقیقات خوبی ر دانشگاه تهران و شرکت جاویدطوس خراسان انجام شده است..