دولت و چارچوب کلی نظام به احزاب اهمیت بیشتری بدهند

شنبه 20 اکتبر 2018 در 11:28


زکی، منتخب کنگره اول حزب تدبیر وتوسعه ایران اسلامی :امیدواریم دولت و والبته چارچوب کلی نظام به احزاب اهمیت بیشتری بدهند چرا که بسیاری از مشکلات کشور، عدم نهادینه شدن رفتارها و فعالیتهای سیاسی است که از افراد و مسئولان مختلف بروز و ظهور می کند و اگر دولت ها پاسخگو ی احزاب باشند بسیاری از مشکلات کشور مرتفع می شود. جلال زکی منتخب کنگره اول حزب تدبیر وتوسعه ایران اسلامی گفت: در این مدت به عنوان بازرس انجام وظیفه کرده ام ودر این کنگره نیز کاندیدای بازرسی هستم.
وی افزود: در قسمت بازرسی برای نظارت بر کلیه دفاتر مستقر در سطح کشور فعالیت های مختلفی انجام دادیم.
زکی گفت:در سطح کشور ۱۲۰۰ بازرس مختلف زیر نظر بازرسان قانونی حزب فعالیت می کنند.
وی یادآور ی کرد: در حزب یک سامانه بازرسی تهیه کرده ایم که در آن هم بازرسان وهم کلیه فعالیت ها رصد می‌شود که بیشتر در بعد نظارتی و به عنوان بازوی حزب فعالیت می کنیم.
وی اظهار کرد: با توجه به بعد مسافت با هماهنگی های لازم مطمئن هستیم این کنگره به حد نصاب خواهد رسید و انشاالله رأی گیری صورت می‌گیرد.
زکی حزب تدبیر وتوسعه ایران اسلامی را حامی دولت معرفی کرد وگفت: این حزب یکی از حامیان موثر دولت بوده است وتوانسته است بدنه مردمی خود را در کل کشور حفظ نماید.
وی خاطرنشان کرد:متاسفانه دولت توجه چندانی به احزاب ندا شته است که از این لحاظ حزب ما نیز متضرر شده و آسیب دیده است، که بدلیل هم نامی و تشابه اسمی که با دولت داریم این آسیب جدی تر و بیشتر بوده است.
زکی تأکید کرد: ما در این مدت هم به عنوان حامی و هم به عنوان منتقد دولت عمل کرده و نشان داده‌ایم که در این راه تمام مسائل را بصورت متمرکز پیگیری کرده ایم.
وی در پایان گفت: امیدواریم دولت و والبته چارچوب کلی نظام به احزاب اهمیت بیشتری بدهند چرا که بسیاری از مشکلات کشور، عدم نهادینه شدن رفتارها و فعالیتهای سیاسی است که از افراد و مسئولان مختلف بروز و ظهور می کند و اگر دولت ها پاسخگو ی احزاب باشند بسیاری از مشکلات کشور مرتفع می شود.

**دبیر کل حزب تدبیر وتوسعه ایران اسلامی: دولت باید تغییر مشی دهد
دبیر کل حزب تدبیر وتوسعه ایران اسلامی: متاسفانه تیم اقتصاد ی دولت با مردم و جامعه صادق نیستند چرا که همه ما مشکلات اقتصادی را می فهمیم اما تحلیل ما اینستکه بیش از ۶۰در صد عدم ثبات اقتصادی مربوط به مسائل و ناکارآمدی داخلی است و در اینجا می ویم ما به هیچ دولتی وام دار و وفادار نیستیم ودر حقیقت وفادار به منافع ملی هستیم و امروز احساس می کنیم که فقر بیداد می‌کند و دولت باید تغییر مشی بدهد و دولت باید به دولت رفاه تبدیل شود و باید کف نیازهای جامعه را به هر شکلی که شده تأمین کنیم و این حداقل انتظاری است که از دولت می‌رود.
محسن باقر زاده دبیر کل حزب تدبیر وتوسعه ایران اسلامی در کنگره این حزب که عصر امروز پنجشنبه در محل کانون توحید برگزار شد، ضمن بیان این مطلب گفت:این کنگره برای تغییر نام کانون فارغ التحصیلان آذربایجان غربی به تدبیر وتوسعه ایران اسلامی و پاره‌ای از تغییرات و اصلاحات در اساسنامه تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: این حزب و البته تمامی احزاب باید این راه را بروند که با کار کرد حزبی جامعه را با نشاط نگه دارند و با این نشاط حزبی عملکرد مسؤلان را مرتبا مورد استنطاق قرار داده و مطالبه گری و پرسش گری دو امری است که می توانیم با آن مسؤلان رادر خصوص وعده‌های که داده‌اند مورد نقد قرار داد.
باقر زاده ادامه داد: متاسفانه بسیاری از احزاب در حال حاضر این کار کرد ذاتی خود را رها کرده و بیشتر به دنبال کار کردهای بیانیه‌ای و منافع خود هستند.
دبیرکل حزب تدبیر وتوسعه ایران اسلامی تاکید کرد: مدیریت قدرت متاسفانه در این روزها در کشور ما فراموش شده است و احزاب باید به سمت مدیریت قدرت بروند، و هیچ وقت هم از این موضوع واهمه نداشته باشند، چرا که در یک دوره ای همه می گفتند؛ قدرت، بد، زشت و منفور است؛ و به نظر بنده قدرت بسیار زیبا و خوب است به شرط آنکه آن را به نفع جامعه بکار بگیرید.
وی ادامه داد: بدون داشتن قدرت هیچ تغییری نمی توانیم انجام دهیم وبرای هر پیشبرد و پیشرفتی احتیاج به قدرت داریم و آن چیزی که بد است در واقع جهت گیری قدرت است.
وی گفت:حزب تدبیر وتوسعه ایران اسلامی بر اساس مرام نامه حزب کلیه جهت گیری هایش بر روی مطالبات ملی استوار است وبه همین دلیل هم حامی دولت آقای روحانی هستیم و هم در برخی از موارد به شدت منتقد دولت هستیم، اما در کل راه و روش ما اصلاحات است.
باقر زاده ضمن انتقاد از دولت مبنی بر تبدیل نظام اهلیت شایسته سالاری به دوست سالاری گفت: متاسفانه تیم اقتصاد ی دولت با مردم و جامعه صادق نیستند چرا که همه ما مشکلات اقتصادی را می فهمیم اما تحلیل ما اینستکه بیش از ۶۰در صد عدم ثبات اقتصادی مربوط به مسائل و ناکارآمدی داخلی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به هیچ دولتی وام دار و وفادار نیستیم ودر حقیقت وفادار به منافع ملی هستیم و امروز احساس می کنیم که فقر بیداد می‌کند و دولت باید تغییر مشی بدهد و دولت باید به دولت رفاه تبدیل شود و باید کف نیازهای جامعه را به هر شکلی که شده تأمین کنیم و این حداقل انتظاری است که از دولت می‌رود.