دستوری وجود ندارد که مدیران حقوق خود را افشا کنند/ پرداخت‌ها مبنای قانونی دارد

یکشنبه 9 فوریه 2020 در 23:25


سلیمانی در خصوص عدم انتشار حقوق مدیران عامل و اعضای هیات مدیره صنعت بیمه، تصریح کرد: با توجه به دولتی و خصوصی بودن شرکتهای بیمه، در شرکتهای دولتی حقوق و مزایا تعیین شده و در چارچوب پرداخت می شود.
غلامرضا سلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: فرهنگ بیمه در سطح کشور جا نیفتاده و عدم نفوذ فرهنگی منجر به پایین بودن ضریب نفوذ بیمه بوده است.
بیمه های عمر و زندگی از مالیات معاف شدند

وی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای بیمه افزود: دریافت مالیات بر ارزش افزوده در بخش درمان و عمر و زندگی منتفی شد؛ این در حالی است که دولت تاکید دارد که درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و این معافیت مالیاتی در بخش شخص ثالث رخ نخواهد داد.
نمی توانیم به مدیران بیمه های خصوصی اجبار به افشای حقوق داشته باشیم

سلیمانی در خصوص عدم انتشار حقوق مدیران عامل و اعضای هیات مدیره صنعت بیمه، تصریح کرد: با توجه به دولتی و خصوصی بودن شرکتهای بیمه، در شرکتهای دولتی حقوق و مزایا تعیین شده و در چارچوب پرداخت می شود؛ اما حقوق و مزایای مدیران عامل در شرکتهای بیمه خصوصی، مرتبط با رابطه سهامدار و مدیران است که بر اساس توافق مبالغی را در رابطه با حقوق و مزایای سالانه، تعیین می شود؛ پس بیمه مرکزی دخالتی در حقوق و مزایای مدیران بیمه های خصوصی ندارد.

وی افزود: بیمه مرکزی دخالتی در تعیین حقوق مدیران بیمه های خصوصی ندارد؛ اما برای اینکه افشا نمی شود؛ با بورس هماهنگی های لازم صورت گرفته و البته دستوری هم وجود ندارد که مدیران حقوق خود را افشا کنند؛ پس هیچ اجباری در این رابطه وجود ندارد و بیمه مرکزی نمی تواند اجباری در این موضوع داشته باشد.
آخرین وضعیت پرداخت خسارت سیل

سلیمانی با بیان اینکه در سیل رخ داده در اوایل سال ٩٨، در مناطق گسترده ای از کشور دچار خسارت شدیم؛ اما وضعیت بیمه واحدهای مسکونی نیز مطلوب بود؛ گفت: در چابهار متاسفانه سطح پوشش بیمه ای بالا نبود و در اوایل سال ٩٨ نزدیک ٢٠٠ میلیارد تومان پرداختی خسارت داشتیم؛ اما در چابهار تعداد واحدهای تحت پوشش بیمه محدود بود؛ ضمن اینکه ١٣٠٠ روستا تحت محاصره سیل قرار داشت و ٢۵ درصد واحدهای مسکونی خسارت دید پس ١.۶ میلیارد تومان خسارت برآورد می شود.

وی افزود: دلیلی ندارد که کارگزاران بیمه کارمزد بالایی دریافت کنند؛ البته ما در مورد برخی کارمزدها نگرانیم تالی فاسد نشوند؛ این در حالی است که شرکتهای بیمه باید مبلغ کمتری از بیمه گذاران دریافت کنند نه اینکه کارمزد هم بدهند.

وی با بیان اینکه آمار سه ماهه بیمه مرکزی از این پس مرتب اعلام می شود، گفت: مغایرتهایی هم که در این رابطه وجود داشت، حتما برطرف خواهد شد یا به حداقل می رسد.

رییس کل بیمه مرکزی از رسانه ها درخواست کرد تا مساله فیش های حقوقی مدیران صنعت بیمه را که منجر به عزل وی شود، منتشر نکنند؛ چراکه این پرداختی ها مبنای قانونی دارد.

وی افزود: شخصا از وزیر اقتصاد در خصوص عزل یکی از مدیران صنعت بیمه سوال کردم و ایشان فرمودند که دلیل عزل آن مدیر، فیش حقوقی و میزان حقوق نبوده است؛ اما رسانه ها کمک کنند که همه چیز در مسیر قانونی باشد.

سلیمانی گفت: اگر در شرکت بیمه ای به این نتیجه برسیم که مدیران عامل یا هیات مدیره اقدامی انجام می دهند که به ضرر صنعت بیمه، شرکت و یا سهامداران است، حتما مستقیما وارد عمل شده و آنها را عزل می کنیم.

سلیمانی در خصوص میزان خسارتهای اغتشاشات آبان ماه گفت: تمامی واحدهایی که تحت پوشش خسارت ناشی از آشوب و بلوا بودند را شناسایی و ارزیابی کردیم و بانکها نیز به موازات در حال جمع بندی هستند؛ اما از سوی شرکتهای بیمه به صورت رسمی به بانکها آمادگی پرداخت خسارات اعلام شده است.

وی افزود: تا کنون ۲۰۰ میلیارد ریال خسارت به واحدهای آسیب دیده در اغتشاشات از سوی صنعت بیمه پرداخت شده است.