در مقایسه با سه ماهه اول سال ۹۸ ؛رشد ۱۴۲ درصدی پرتفوی تجارت‌نو

دوشنبه 22 ژوئن 2020 در 13:23


پرتفوی بیمه تجارت‌نو در سه ماهه اول سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۱۴۲ درصدی همراه شد.
به گزارش روابط عمومی؛ افزایش رقم حق بیمه تولیدی درحالی است که این شرکت در سال ۹۸ توانست با وجود پرداخت خسارت‌های سنگین سیل، کل بودجه پیش بینی شده ۱۲ ماهه را در نیمه اول سال محقق کند.