دردوران پساکرونا تغییرات عمده سیاسی اقتصادی جهان راشاهدخواهیم بود.

جمعه 17 آوریل 2020 در 19:44


دکترچگینی گفت : به تعطیل  کشاندن همه ی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در جهان به علت کرونا باعث می شود که دولت ها فکر کنند که همه ی  لامپ ها خاموش شده و آن ها بایستی راه خودشان را در تاریکی پیدا کنند.

 

تاروردی  چگینی تحلیل گر مسائل سیاسی  اقتصادی بین المللی درپاسخ به سوالی درمورد روابط جهانی پسا کرونا باتاکیدبرتاثیرخاص بحران کرونا بر روابط دولت به تغییرات عمده ی جهانی اشاره کردو
دررابطه با چگونگی و حوزه های دارای تغییرات دردنیاگفت:همیشه  بحران های جهانی منشاء اصلی تغییرات درسطح دنیا بوده وبه عنوان مثال حملات ۱۱ سپتامبر باعث شد که آمریکا به کشورهای افغانستان و عراق حمله مستقیم نموده و لشکر کشی عظیمی در منطقه خاورمیانه داشته باشد و بحران فرو پاشی اتحاد جماهیر  شوروی سابق نیزباعث ربع قرن یکجانبه گرایی آمریکا و هژمونی آن ها بر کل کشورهای جهان شد که اخیرا در حال پایان است و بحران جنگ  های جهانی اول و دوم نیز موجب شد که روابط آمریکا و اروپا به  تعادل نسبی از لحاظ قدرت و اقتصاد بر اساس نهاد های بین الملی ،قانون بین الملل و… برسد .
دکترچگینی افزود: به نظر می رسد که بحران کرونا در اوج همه ی بحران‌های قبلی جهان قراردارد و ناکارآمدی سازمان ملل ،شورای امنیت ، گروهG20 و اتحادیه اروپا را آشکار نموده و براین اساس همه گیری ویروس کرونا  شکاف عمیقی بین ایالات متحده آمریکا و چین ایجاد خواهد کرد و به عصر دولت های کوچک پایان خواهد داد و تغییرات اساسی در نهاد های بین المللی مالی و بهداشتی و روابط شخصی و اجتماعی برجای خواهد گذاشت .
وی افزود: همه گیری ویروس کرونا و به تعطیل  کشاندن همه ی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در همه ی کشور های جهان باعث می شود که دولت ها فکر کنند  که همه ی  لامپ ها خاموش شده و آن ها بایستی راه خودشان را در تاریکی پیدا کنند و ازسوی دیگرباعث خواهد شد که مردم جهان به سمت تنهایی حرکت کنند و از دور هم جمع شدن پرهیز نمایند واولین سند این ادعا نیز اقدام عملی ترامپ در خصوص توقف کمک های مالی ایالات متحده آمریکا به سازمان جهانی بهداشت به  علت  عدم مدیریت صحیح این نهاد بین المللی در خصوص  جلوگیری از همه گیری و انتشار ویروس کرونا می باشد و انتقاد شدید دونالد ترامپ به چین در خصوص عمل نکردن به وظایف بین‌الملی  خودش که دیروز اتفاق افتادنیزسنددیگری برای این مدعا می باشد.

این تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی واقتصادی بین المللی درپایان  پیش بینی کرد که روابط سیاسی و اقتصادی  کشورهای جهان به شکل کنونی ادامه نخواهد داشت وگفت: دردوران پساکرونا مردم دیگر نخواهند توانست به شکل آزادانه  به کشور های سراسر دنیا بدون محدویت و پروتکل های بهداشتی سفر کنند و در بعد اقتصادی  واردات و صادرات هم قطعا محدویت های چشمگیری بوجود خواهد آمد.