خدمات انجمن دوستی ایران و روسیه به دانشجویان ایرانی عضو انجمن

دوشنبه 14 سپتامبر 2020 در 14:13


افزایش خدمات انجمن دوستی ایران و روسیه به دانشجویان ایرانی عضو انجمن موجب تبادل فرهنگی این دو کشور می شود.

۱-حمایت مالی از پایان نامه ها و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با موضوعات توسعه دیپلماسی

عمومی، فرهنگی، کارآفرینی،آینده پژوهی و توسعه روابط دو کشور ایران و روسیه

۲ -اطلاع رسانی پیرامون فرصت های بورسیه تحصیلی در روسیه

۳ -اطلاع رسانی پیرامون فرصت های شغلی برای دانشجویان در روسیه

۴ -فراهم سازی امکان حضور رایگان در دوره های آموزش زبان روسی

۵ -هماهنگی اعزام سه دانشجو منتخب زبان و ادبیات روسی سالانه برای بازدید یک هفته ای از دانشگاه های

برتر روسیه توسط انجمن دوستی ایران و روسیه

۶ -حمایت مالی و کمک به ترجمه و تالیف کتب علمی

۷ -حمایت مالی از طرح های پژوهشی و تحقیقاتی

۸ -هماهنگی و پیگیری و تسریع در دریافت خدمات کنسولی برای دانشجویان و اعضای خانواده آنها

۹ -بسترسازی برگزاری نمایشگاه های مجازی برای شرکت های دانش بنیان دو کشور

۱۰ -زمینه سازی حضور دانشجویان در همایش های علمی در کشور روسیه

۱۱ -حمایت مالی در خصوص بازدید از نمایشگاه های کتاب و نمایشگاه های فرهنگی در کشور روسیه