حمایت 21.5 هزار میلیارد ریالی بانک ملی ایران از آسیب دیدگان کرونا

یکشنبه 24 آوریل 2022 در 21:25


بانک ملی ایران در سال گذشته بیش از ۲۱٫۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات بابت شیوع بیماری کرونا پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، با شیوع بیمار کرونا، بسیاری از کسب و کارها آسیب دیده و بخش زیادی از خانواده ها با مشکل تامین مالی مواجه شدند، از این رو دولت مصوب کرد بانک ها با هدف تسهیل شرایط زندگی عموم مردم و نیز صاحبان بنگاه های اقتصادی، تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار دهند.
در این میان بانک ملی ایران بیشترین سهم را برعهده گرفت، به طوری که اکنون آمارها نشان می دهد حدود ۴۵ هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات از این محل توسط این بانک به متقاضیان پرداخت شده است.
تسهیلات عمومی به یارانه بگیران و کسب و کارهای آسیب دیده در دوران شیوع کرونا که عمدتا به صورت غیرحضوری بود، بخش زیادی از نیازهای مردم را برطرف کرد و در عین حال روان سازی شیوه پرداخت تسهیلات را به نمایش گذاشت.