حمایت ازبانوان کارآفرین برترتاسقف 50 میلیون تومان

سه‌شنبه 15 اکتبر 2019 در 13:05


دبیر چهارمین جشنواره تجلیل ازبانوان کارآفرین گفت:ازایده های برتر وموفق دراین طرح تاسف ۵۰میلیون تومان حمایت میکنیم وازبانوان درخواست کردند که طرحهای خودراحتمابرای ماارسال کنند تاآنهارامورد بررسی وحمایت قراردهیم.

دکتر احمدمولوی دبیرچهارمین جشنواره تجلیل ازبانوان کارآفرین درجمع خبرنگاران درحاشیه این گردهمایی اظهارداشت :این جشنواره باحضوربانوان کارآفرین، خانواده معظم شهدا،اساتیددانشگاه، درقالب انجمن آمایش سرزمین ایران برگزارمیشود.

وی افزود:پس ازفراخوان این طرح بیش از۴۰۰طرح وگزارش به همراه مستندات لازمه به دبیرخانه جشنواره ارسال ودرکمیته های تخصصی جشنواره بررسی ونفرات برگزیده انتخاب شده ونهایتا ۲۳طرح اصلی از۲۳ بانوی کارآفرین برگزیده شد.

وی ادامه داد:درابتدای جشنواره ازمادرشهیدکربلایی تقدیرشد وحضوراین مادرشهیدمعنویت خاصی به جشنواره بخشید مولوی هدف ازبرگزاری این جشنواره را تشویق بانوان به کار آفرینی ورونق تولیددانست وگفت:ازبانوان کارآفرین دعوت کردیم که تجربیات خویش رادرقالب سخنرانی وپنلهای تخصصی به اشتراک بگذارند .

وی ازجمله اهداف برگزاری این جشنواره راتهیه نقشه راهی برای افزایش مشارکت اقتصادی واجتماعی بانوان کارآفرین درعرصه های ذکرشده دانست و ادامه داد:اساتیددانشگاه نیزمارادرقالب سخنرانی راهنمایی کرده وماهمجنان قصدداریم به این تجربیات بانوان کارآفرین شکلی عملی وپژوهش محورداده وآنها رابه ایده های فعالانه برای توسعه کارآفرینی خلاق ورونق تولید سوق دهیم.

مولوی تاکیدکرد :به ۲۳نفرازبانوان که طرحهای آنها پذیرفته شده است لوح تقدیروتندیس اهدا کردیم .

وی درپایان گفت:ازایده های برتر وموفق دراین طرح تاسف ۵۰میلیون تومان حمایت میکنیم وازبانوان درخواست کردند که طرحهای خودراحتمابرای ماارسال کنند تاآنهارامورد بررسی وحمایت قراردهیم.