حضور نمایندگان صرافان کشور در همایش امنیت اقتصادی

سه‌شنبه 21 ژانویه 2020 در 19:08


حضور نمایندگان صرافان کشور در همایش امنیت اقتصادی بدعوت نیروی انتظامی و حضور حضرت ایت الله رییسی با محوریت اهمیت امنیت در شکوفایی اقتصادی.

آقایان سلطانی زاده، شهاب قربانی و احمد لواسانی بدعوت پلیس اقتصادی در این همایش شرکت داشتند.

آیت الله رئیسی: امروزه مبارزه با جرایمی چون جرایم اقتصادی ، پولشویی، مالیاتی، قاچاق و … که تحت عنوان ” فساد اقتصادی” یاد و معرفی می شود نیازمند تلاش آحاد بخش هاست و در این میان ضرورت دارد همه بخش ها نسبت به جرایم و فساد های اقتصادی هوشیار باشند.

در راستای توسعه فضای امن اقتصادی همه از جمله کارآفرینان، فعالان اقتصادی، دستگاه ها و سازمان های اقتصادی و … باید پویا و فعال شوند.