حرکت بانک توسعه تعاون در مسیر استقرار بانکداری دیجیتال

سه‌شنبه 31 آگوست 2021 در 18:02


معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون به تبیین حرکت بانک در مسیر استقرار بانکداری دیجیتال و سایر اقدامات اصولی بانک پرداخت.

ایرج شیخ زاده معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون اظهار داشت: بانک در اهتمام به پیاده سازی بانکداری دیجیتال جزو بانک های پیشگام در نظام بانکی کشور است و اهتمام به کاربست مدل بانکداری دیجیتال می تواند در کنار ظرفیت های موجود بانکداری الکترونیک مسیر تحولی بانک توسعه تعاون را هموار نماید.
شیخ زاده گفت: بانک توسعه تعاون به واسطه سه ماموریت کلیدی بانکی، توسعه ای و تعاونی ظرفیت بسیار مطلوبی برای ایفای نقش در مسیر توسعه کشور دارد.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون با یادآوری ظرفیت های اساسنامه و ماموریت های بانک از جمله حمایت از توسعه اقتصاد تعاونی، تامین مالی فعالیت های دانش بنیان، حمایت از کارآفرینی و نوآوری گفت: امروز این بانک می تواند گام های تحولی اساسی در مسیر پیشرفت کشور همسو با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست ارتقای بخش تعاون در اقتصاد ملی و برنامه های توسعه کشور بردارد
شیخ زاده در تبیین شایستگی ها و استعدادهای حرفه ای بانکی موجود در بانک توسعه تعاون به جایگاه مطلوب بانک در عاملیت طرح های کلان و ملی اشاره نمود و همچنین گفت: نهادینه شدن مدل کسب و کار بانک و اهتمام ویژه بانک بر مدل بانکداری دیجیتال، طراحی و ارایه خدمات و محصولات نوین و منطبق با سیاست های کلان و ملی، اهتمام ویژه به پیاده سازی حاکمیت شرکتی، سرمایه انسانی جوان، اهتمام به ارتقای سلامت، شفافیت و انضباط مالی از جمله مزیت های بانک طی دوره های اخیر بوده است.
وی درخصوص ظرفیت های اقتصاد و بانکداری تعاونی گفت : الگوهای تعاونی‌در ایجاد اشتغال پایدار، محرومیت زدایی، حفظ مشاغل موجود و ایجاد بازارهای محلی، کاهش آثار منفی رکود تورمی و در یک عبارت توسعه ملی نقش پایدارتری دارند.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون اظهار داشت؛ بانک در چند سال اخیر با ورود و ایفای نقش در طرح های کلان و ملی توانسته شایستگی بانکداری حرفه ای خود را نشان داده و در مسیر تثبیت آن گام بردارد.
وی ایفای نقش برجسته و مشهود بانک توسعه تعاون در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری را مهم برشمرد و گفت: اهتمام به افزایش سرمایه بانک، عاملیت منابع صندوق توسعه ملی در تخصیص به امر تولید و اشتغال‌زایی، عاملیت برنامه اختصاص تسهیلات با نرخ ترجیحی به تعاونگران را از جمله دستاوردها و شاخص های موفقیت کارنامه بانک بوده است.
شیخ زاده با تبیین طراحی و ارایه خدمات و محصولات منطبق با نیازهای جامعه هدف گفت: محصولات و طرح های بانک بصورت هدفمند طراحی، تصویب و در چارچوب تخصصی فرهنگ سازی، آموزش و به جامعه هدف معرفی و ارایه می شود.