جوانان باید سکاندار مدیریت دولتی شوند/چرخش قدرت باید شکل بگیرد/اعتماد به جوانان فقط در عرصه جهاد و جنگ نباشد / به جوانان متعهد و متخصص اعتماد کنید

شنبه 20 اکتبر 2018 در 13:17


علی بهمنش جوانترین منتخب شورای مرکزی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی در حاشیه برگزاری کنگره حزب تدبیر و توسعه گفت رویکرد احزاب باید توجه به قشر جوان متعهد و متخصص برای پذیرش مسئولیت ها در نظام اداری کشور باشد تبین این تفکر برای چرخش مسئولیت ها باید از اهم برنامه های احزاب باشد .

وی ادامه داد: احزاب بعنوان پل ارتباطی بین ملت و دولت و ملت و حاکمیت باید ایفای نقش کند . که در فضای آرام و منطقی میتوان مطالبات مردمی را پیگیری و عملیاتی کرد .
جوان ارومیه ای گفت تنها نبایستی در جهاد و جنگ بر جوانان تکیه داشت بلکه باکریها و همت ها نشان دادند اگر به جوانان بها و میدان داده شود میتوانند نقش آفرینی کنند .
بهمنش یاد آور شد :احزاب باید در بطن جامعه حضور داشته و با واکاوی مشکلات و تنگناهها و ارتباط هدفمند با بدنه دولت و قوه مقننه بعنوان مشاور و امین در جهت حل مشکلات مردمی گام بردارد . وی یاد آور شد سال ۹۸ سال سرنوشت نمایندگان مجلس خواهد بود . چشمان تیز بین مردم و تشکلها منجمله حزب تدبیر و توسعه عملکردها را رصد کرده و انتخاب افراد اصلح بر اساس شایسته سالاری و کارنامه عملکردها رقم خواهد خورد