جلسه کمیته علمی همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد

سه‌شنبه 30 اکتبر 2018 در 13:19


جلسه کمیته علمی همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با موضوع تعیین و تدقیق اهداف، محورها و زیرمحورهای همایش یکشنبه ششم آبان ۱۳۹۷، با حضور دکتر علی اصغر جعفری مدیر عامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، علی خندق آبادی، حسین ساری، داود عامری، جعفر عبدالملکی، محمد رحیم عیوضی، ابراهیم متقی، امیر محمدخانی و سید حسام ­الدین باب­گوره در سالن جلسات ساختمان شهدا برگزار شد.

در این جلسه حاضرین ضمن بررسی مباحث جلسات قبلی به گفتگو پیرامون نقش موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در تبیین، ترویج و نهادینه سازی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مدل، الگو و راهکارهای جذب و نگه­داشت مخاطب در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گونه شناسی ادبیات، هنر و رسانه برای بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در موزه، شناسایی و بهره مندی از ظرفیت های فضای مجازی و فناوری های نوپدید در بازنمایی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در موزه، بازتولید آموزه ها، ارزشها و نمادهای ایثار و مقاومت در آثار هنری و معماری مرتبط با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پرداختند.

علاوه بر این، طراحی و بهینه سازی سناریوهای بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در موزه، راهکارهای ارتقای اثربخشی پیام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در موزه وساز و کارهای ارتقای نقش آفرینی پیشکسوتان جهاد و مقاومت در موزه از جمله دیگر مباحث این جلسه بود که با دقت به آن پرداخته شد.

ارائه راهکارهای مناسب در جهت افزایش ارتقاء فضای اجتماعی، نقش و جایگاه محوری موزه در گردشگری و همچنین ارتقای تعامل و هم افزایی با موزه های جهان، بویژه موزه های مقاومت که در این جلسه به آن پرداخته شد، می تواند در افزایش جایگاه موزه بسیار تاثیرگذار باشد و ایده های مطرح شده در آینده، مسیر موزه را در رسیدن به اهداف، هموار سازد.