تهران روحیه و نشاط می خواهد!

یکشنبه 30 جولای 2017 در 17:02


یک فعال مدنی گفت: با انتخاب دکتر نجفی، شاهد تغییر رویکرد شهرداری از فنی و مالی، به علمی فرهنگی و اجتماعی خواهیم بود.

عبداله لطفی، فعال رسانه ای و سیاسی که در گفتگو با خبرنگار تهران نامه سخن می گفت با بیان این مطلب اظهار داشت: تهران بیش از پل و اتوبان و ساختمان، روحیه و نشاط لازم دارد. به نظر می رسد به موازات پیشرفت های نسبی در بعد مادی و فیزیکی تهران در ٣٠ ساله اخیر، اما در بعد غیرمادی این ابرشهر، پیشرفت نداشته ایم؛ تهران روحیه ندارد، نشاط اجتماعی ندارد، هویت جمعی و احساس همبستگی ندارد؛ تهرانی رؤیای مشترک ندارد، پتانسیل عظیم مشارکت شهروندان در مدیریت شهر، نادیده گرفته می شود، در حالی که وضعیت فاکتورهای مذکور، حتی در سالهای پر التهاب جنگ خیلی خوب بود.

وی افزود: مجموعه شورا و شهرداری آینده، در این خصوص وظایف سنگینی به عهده دارند. به خصوص سازمان تأثیرگذار و پر از پتانسیلِ فرهنگی هنری شهرداری که برخلاف دوره موفق دهه هفتاد، سالهاست حضورش کمتر احساس می شود.

لطفی در پایان گفت: حوزه فرهنگی اجتماعی، نیاز به تقویت دارد؛ این حوزه باید حوزه اول شهرداری تهران باشد. امیدواریم با اتفاق خوبی که افتاد و دکتر نجفی نامزدی شهرداری را پذیرفت، و انشاءا…با اعتماد شورا به ایشان، شاهد تغییر رویکرد شهرداری از فنی و مالی، به رویکردی فرهنگی و اجتماعی خواهیم بود.