تقدیر از پایان‌نامه‌های معطوف به اشتغال و تولید استراتژیک است/ حل مسائل جامعه به پشتوانه علوم انسانی

سه‌شنبه 6 مارس 2018 در 18:49


دبیر کنفرانس مدیریت استراتژیک گفت: پایان نامه های برتر دانشجویی مدیریت استراتژیک معرفی می شوند.

محمدرضا انبیایی دبیر یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک که امروز در کتابخانه ملی ایران برگزار شد، با اشاره به برنامه های این کنفرانس، گفت: بنا داریم پایان نامه های برتر دانشجویی مدیریت استراتژیک سال کشور، کتاب سال و چهره برجسته این رشته را معرفی کنیم.

وی با بیان اینکه همچنین درصدد هستیم طی این دو روز کسب و کارهای پیش رو در پیاده سازی مدیریت استراتژیک را معرفی کنیم، تصریح کرد: این کسب و کارها در حوزه استراتژی تولید سبز، استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی و استراتژی اقتصاد مقاومتی هستند.

انبیایی افزود: همچنین استارتاپهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی ورود به بازار، استراتژی خلق تیم و استراتژی توسعه ایده را معرفی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه به صورت کلی با دانشگاه های مورد نظر برای برگزاری این کنفرانس ارتباط گرفته ایم، اظهار داشت: با ۳۷ دانشگاه دولتی، ۳۷۴ واحد دانشگاه آزاد، ۲۷۶ واحد دانشگاه پیام نور، ۲۵۳ واحد دانشگاه جامع علمی کاربردی و ۶۳ موسسه غیرانتفاعی ارتباط گرفته ایم.

دبیر یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک با بیان اینکه تعداد اعضای کمیته علمی کنفرانس ۱۳۹ نفر هستند، یادآور شد: این اعضاء از ۵۳ دانشگاه داخلی و خارجی تشکیل می شوند.

حسین علایی رئیس انجمن مدیریت استراتژیک در یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک خاطرنشان کرد: تمام جوامعی که برای پیشرفت خود برنامه ریزی کرده اند، به نتیجه رسیدند که در تمام حوزه ها اگر موسسات غیر دولتی از طریق ایجاد بستر مناسب کسب و کار فعالیت کنند زودتر پیشرفت می کنند.

وی با بیان اینکه مدیریت استراتژیک در موسسات دولتی هم مطرح هست، گفت: اهمیت مدیریت استراتژیک برای موسساتی است که خواهان پیشرفت هستند. تدوین استراتژی منجر به توسعه می شود و مسیر پیشرفت رامیسر می کند.

وی با بیان اینکه باید بر اساس سند چشم انداز تا ۱۴۰۴ کشور برتر در حوزه فناوری و اقتصاد باشیم، گفت: این موضوع نیاز به تدوین استراتژی دارد؛ باید بتوانیم استراتژی ها را به خوبی در این زمینه تدوین کنیم.

وی با بیان اینکه استراتژی غلط یا پیاده کردن غلط منجر به شکست شرکت ها و کسب و کار ها می شود، افزود: باید استراتژی هایی تعریف شود که بازار داخلی بتواند با بازار خارجی ارتباط بگیرد؛ در واقع باید محیطی فراهم شود که محیط رقابت بین شرکت های داخلی و خارجی فراهم شود.