تعامل شهرداری منطقه 5 برای توانمندسازی نوجوانان مرکز کانون اصلاح و تربیت شهرزیبا

دوشنبه 24 دسامبر 2018 در 23:37


شهردار منطقه ۵ در بازدید از کانون اصلاح و تربیت شهرزیبا بر همکاری شهرداری منطقه ۵ با این مجموعه به منظور توانمندسازی نوجوانان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، رجبعلی خسرو آبادی شهردار منطقه در این بازدید گفت : این مرکز محلی برای اصلاح و تربیت بخشی از کودکان و نوجوانان کشورمان برای دستیابی به زندگی بهتر و دریافت آگاهی از جرایمی که شاید در زمان ارتکاب آنها از تبعات و تاثیرشان بی خبر بودند است.
هدف از نگهداری کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال در کانون اصلاح و تربیت، جداسازی آن ها از مجرمان بزرگسال و در درجه دوم اصلاح و تربیت و بازگشت این افراد به سطح جامعه است زیرا همه ما موظفیم برای احقاق حقوق کودکان و نوجوانانی که مجرم نیستند و قربانی مسایل اجتماعی هستند، تلاش کنیم.
شهردار منطقه اعلام کرد آماده انعقاد تفاهم نامه همکاری با این مجموعه هستیم .
براساس این خبر، مهم ترین جرایم مددجویان کانون اصلاح و تربیت که به آنها معارضین قانون گفته می شود، مربوط به سرقت ، ضرب و جرح و مواد مخدر است .