" تشکیل۱۴۳ شرکت تعاونی تولید در قالب طرح جامع آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور"

دوشنبه 26 آگوست 2019 در 14:53


در راستای تشکیل و استقرار نظام بهره برداری در طرح جامع شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غربی کشور از سال ۱۳۹۵ دفتر نظام بهره برداری همکاری خود را با مجری طرح آغاز نمود که تا کنون ۱۴۳ شرکت تعاونی تولید و ۴۰۱۹ گروه هم آب در طرح مذکور تشکیل و ۵۳ تعاونی نیز در دست اقدام است.

دکترشیرزاد درخصوص استقرار و توسعه نظام های بهره برداری طرح آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور گفت: این طرح در ۶ استان و ۲۷ شهرستان به مساحت ۲۲۳۱۲۹ هکتار در دست اجرا بوده و در این راستا تشکیل ۱۹۶ شرکت تعاونی تولید پیش بینی شده است که تا کنون ۱۴۳ تعاونی تولید تشکیل و ۵۳ تعاونی نیز در شرف تأسیس قرار دارند.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به استانهای مشمول این طرح خاطر نشان کرد: در اجرای فرایند تشکیل نظام های بهره برداری در استانهای هدف شامل اردبیل، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، تعداد ۵۵۷۹۹ بهره بردار در قالب شرکت های تعاونی تولید ساماندهی خواهند شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در این زمینه تفاهم نامه و قرارداد همکاری میان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و مجری طرح شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور در تیر ماه سال ۹۷ به منظور تحقق اهداف طرح و همچنین اختصاص اعتبار مورد نیاز به سازمان در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۷ با محوریت تکمیل فرایند نظام های بهره برداری موجود، ایجاد و استقرار نظام های بهره برداری جدید و آموزش و توانمند سازی آنها در حوزه عملیاتی پروژه های طرح آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور منعقد گردیده است.
این مقام مسئول افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی، موضوع قرارداد این طرح را به اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی کشور به عنوان مجری واگذار نموده و اتحادیه مرکزی نیز به منظور اجرایی شدن قرارداد متناسب با حجم کاری هر استان اجرای طرح را به اتحادیه های شرکتهای تعاونی تولید استان های هدف واسپاری کرده است.
دکتر شیرزاد با اشاره به برگزاری جلسات مستمر ستاد ملی هر دو هفته یکبار در دفتر نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی افزود: برای راهبری و اجرای برنامه تعریف شده و ایجاد پشتوانه فنی و علمی در اجرای طرح، تهیه و تدوین اسناد و مستندات شامل: شرح خدمات تفصیلی، روش شناسی انجام کار، سند مدیریت طرح ودستورالعمل تشکیل کارگروه هم¬آب و سایر موارد به عنوان اسناد بالادستی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران میزان اعتبار مورد نیاز ۶ استان را ۴۹ میلیارد ریال اعلام نمود و افزود: در این طرح به منظور راستی آزمایی اقدامات انجام شده و تکمیل فرآیند تشکیل، استقرار و توانمند سازی نظام بهره برداری، گروهی مشتمل بر ۴۷ نفر به عنوان عوامل اجرایی و تسهیل¬گر در سطح استانهای هدف به خدمت گرفته شده اند.