ترویج مدل سرمایه گذاری اشتراکی برای توسعه استارتاپ ها در اینوتکس 2019

شنبه 8 ژوئن 2019 در 23:05


یک کارشناس کسب وکارهای اینترنتی با اشاره به مشکلات استارتاپ ها در جذب سرمایه گذار گفت: یکی از رویکردهای اینوتکس۲۰۱۹ ترویج مدل سرمایه گذاری اشتراکی برای توسعه استارتاپ ها است.

مجتبی حمیدیان عضو اتاق فکر هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری با اشاره به مشکلات استارتاپ ها و کسب وکارهای نوین دانش بنیان در جذب سرمایه و تامین مالی،گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که برای این موضوع مطرح می شود ایجاد شبکه سرمایه گذاران است که هم ادبیات و دغدغه مشترکی دارند و هم زبان هم را بهتر می دانند اما همه آنها توانایی شناسایی ابعاد بیزینس و ورود یک تنه به آن را ندارند. بنابراین یکی از بهترین مدل ها برای جذب سرمایه استارتاپ ها و یا کمک به جذب سرمایه آنها مدل سرمایه گذاری اشتراکی است که مدل جدی برای جذب سرمایه گذاری با توجه به نیاز موجود است. نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۹ قائل به ارائه این مدل و دسترسی راحت تر کسب و کارهای اینترنتی به سرمایه است.
حمیدیان با ذکر اینکه رویکرد نمایشگاه اینوتکس در سال جاری نسبت به قبل دچار تغییراتی شده و این تغییرات مثبت است، گفت: محور و رویکرد اصلی اینوتکس در ابتدا بر انتقال فناوری بود. یعنی فناوری از کشورهای مبدا به داخل ایران وارد شده و بومی سازی شود. اتفاقی که از چند سال پیش و به واسطه سیاست های مدیریتی در نمایشگاه و اتفاقاتی که در حوزه کسب و کارهای فناورانه افتاد، این بود که نمایشگاه باید از موضوع انتقال فناوری به سمت ارتقاء اکوسیستم فناوری تغییر جهت بدهد.
عضو اتاق فکر هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری افزود: این مسئله امسال با قوت تمام تر انجام شد. به طوری که نمایشگاه اینوتکس امسال بزرگترین نمایشگاه اکوسیسستم کارآفرینی و کسب و کار و استارتاپ ها شناخته می شود.
وی تصریح کرد: البته کماکان یکی از زیرشاخه های این نمایشگاه انجام ماموریت سابق یعنی انتقال فناوری به ایران است که در کنار آن منتورها، شنابتده ها، صندوق های خطر پذیر و همه بازیگران عرصه نوآوری و فناوری کمک می کنند تا کسب و کار های هایتک و فناورانه با هم جمع شده و گفتگو کنند و از نظر ما این کار کار مفید تری برای توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری در کشور است.
وی با انتقاد از سلطه شبه دولتی بر فضای اقتصاد کشور که ناخودآگاه بر فضای نمایشگاهی نیز اثر منفی گذاشته است، افزود: نقدی که به طور کلی درباره اینوتکس وجود دارد و البته سال گذشته نیز به آن وارد شدیم این بود که این نمایشگاه ها را آنطور که باید مردمی نکرده ایم و این به دلیل نفوذ شبه دولتی ها بر اقتصاد کشور است. سال گذشته تاکید شد که هر کدام از بخش های نمایشگاه توسط تیم تخصصی آن بخش که بر آن حوزه تسلط دارند، پیگیری ومدیریت شود تا نمایشگاه در سایز بزرگتری برگزار شود و ضمنا نمایشگاه با محوریت بخش خصوصی برگزار شود.کاری که ما باید انجام دهیم این است که این روش همچنان توسعه پیدا کند و در رده بندی بخش های مختلف نمایشگاه، تداوم یابد.