تجلیل از سیدرضا قوام‌السادات همکار بازنشسته پست‌بانک‌ایران

یکشنبه 19 آگوست 2018 در 17:35


اکبر غلامی رئیس اداره‌کل روابط‌عمومی و محمد رحمانی معاون اداره‌کل امورشعب پست بانک در راستای تاکید و توصیه دکتر فرحی مدیرعامل بانک جهت تکریم از بازنشستگان، با حضور در منزل سیدرضا قوام السادات همکار بازنشسته این بانک از ایشان تجلیل کردند.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: در این دیدار غلامی و رحمانی با تقدیر از زحمات این همکار بازنشسته در دوران خدمت، تجلیل از بازنشستگان بانک را یکی از ضروریات و برنامه‌های مهم سازمانی دانستند که این مهم توسط اداره کل روابط عمومی همواره در حال انجام است.
قوام السادات نیز در این دیدار با تشکر از توجه مدیرعامل و سایر مدیران بانک به بازنشستگان به بیان مسائل مورد انتظار بازنشستگان پرداخت و خواستار توجه بیشتر به مشکلات بازنشستگان و مزایای آنان شد.