تبیین سیاست ها و چالش های صنف جایگاه های سوخت

جمعه 27 اکتبر 2017 در 18:13


بیژن حاج محمد رضا رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی جایگاه داران سوخت کل کشور در این همایش با بیان اینکه جایگاهداران سوخت به عنوان بخش خصوصی مهم کشور معضلاتی را در حیطه کاری خود سالهاست مشاهده می کنند که به دنبال راهکار و اجرایی شدن آن هستند. مباحثی مثل اجرا نشدن قانون حق العمل کاری ، پرداخت به هنگام کارمزدهای ماهانه جایگاه ها ، مساله برندسازی ( و اینکه جایگاهداران به هیچ وجه طرف مشورت مجموعه نفت در این خصوص نبوده اند ) . مشکلات در خصوص تعامل های ادارات و سازمان های مربوطه با جایگاهداران و … از دغدغه های این صنف است .

در این همایش همچنین علی منشی مدیر عامل مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه های سوخت کشور با اشاره به راهکار مطالعاتی که به همت مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه های سوخت ارائه شده و در قالب طرحی با عنوان«طیجاک» در ۱۳ مرداد ماه رونمایی شده است، با در نظر گرفتن قوانین و سیاست های بالا دستی و منویات مقام معظم رهبری و در چارچوب اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز می تواند راه حلی منطقی برای این مشکلات باشد که یاری و مساعدت مسئولان موجب سرعت در اجرایی شدن آن خواهد بود ، چرا که بخش خصوصی هموراه پیشتاز اجرای طرح های کاربردی بوده و همه چیز را نباید از دولت انتظار داشت .