بیماری سرطان باعث ایجاد حس ترس و افسردگی و اضطراب می شود

سه‌شنبه 11 ژوئن 2019 در 20:31


بیماری سرطان وقتی بر بدن قالب میشود سیستم ایمنی را دچار ضعف میکند و باعث ایجاد حس ترس و افسردگی و اضطراب میشود . بیماری سرطان اگر مراحل درمان خود را به درستی طی کند و روحیه فرد بیمار خوب باشد نتیجه گیری از درمان بهتر است اما افسردگی احتمال مرگ و میر را در این بیماران افزایش میدهد.

دکتر منیر حداد روانپزشک کلینیک روشنا در حاشیه چهل و سومین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران عامل تفاوت این کلینیک را کار گروهی دانست و تصریح کرد:این کلینیک علاوه بر درمان بیماری جسمی ، روان و وضعیت تغذیه بیماران را چکاپ میکند و در صورت نیاز روانپزشک تیم درمان آنها را به عهده مبگبرد .

بیماری سرطان وقتی بر بدن قالب میشود سیستم ایمنی را دچار ضعف میکند و باعث ایجاد حس ترس و افسردگی و اضطراب میشود . بیماری سرطان اگر مراحل درمان خود را به درستی طی کند و روحیه فرد بیمار خوب باشد نتیجه گیری از درمان بهتر است اما افسردگی احتمال مرگ و میر را در این بیماران افزایش میدهد.افسردگی.

وی با اشاره به این که افردگی غالبا شخیص داده نمی شود گفت: زیرا هم بیمار و هم پزشک به اشتباه فکر می کنند که این علایم ناتوان کننده یا عوارض داروهاست و یا یک واکنش طبیعی نسبت به تشخیص سرطان است.

وی گفت:بیمارانی که دچار سرطان هستند بعد از این که با بیماری خود آشنا می شوند معمولا دغدغه اضطراب استرس و شوکی به انها وارد می شود که ممکن است نتوانند آنها را در طی روزها هزم کنند و با آن کناربیایند که این زمینه ای می شود برای شروع بیماری هایی مثل افسردگی که نیازمند درمان است.

وی با اشاره به این که افسردگی سبب افزایش مرگ در میان بیماران سرطانی می‌شود ادامه داد: که افسردگی بخصوص در مرگ بیماران سرطان خون، روده، پانکراس و پروستات موثر است.

حداد گفت:بیماری سرطان و اثرات ناشی از آن صرفاً محدود به بیمار نبوده بلکه اثرات وسیعی را بر زندگی مراقبت کنندگان بجا می‌گذارد.

وی در پایان گفت:بنابراین هر تیم درمانی کانسر نیازمند یک مشاور روانپزشک می باشد تا با تعدیل وضعیت روانی بیماران ، سرعت بهبود افزایش یافته و احساس رضایت و آرامش