بوی ترشیدگی نان از جوش شیرین است/ جوهر قند هم به معضل تولید نان اضافه شد/ طرح استانداردسازی نان تدوین و اجرائی نشد

یکشنبه 24 ژوئن 2018 در 16:01


ایستگاه اخبار:عضو سندیکای تولید خمیرمایه ایران با بیان اینکه عدم استفاده از خمیرمایه در نانوایی‌ها یکی از عوامل بروز بسیاری از بیماریها است و گفت: زمان‌بر بودن استفاده از خمیرمایه در پخت نان سبب شده تا نانوایان از جوش شیرین برای پخت نان استفاده کنند. بوی ترشیدگی نان هم از جوش شیرین است.

احسان اژدری در نشست امروز سندیکای تولید خمیرمایه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه مشکلات گوارشی و سوءهاضمه ناشی از استفاده از نان‌های مسطح است، افزود: در نان‌های صنعتی از خمیرمایه استفاده میشود اما در نانوایی‌های سنتی کمتر مورد استقال است، نمیتوان عنوان کرد که نانوایی‌های نان صنعتی تعطیل شوند.
او ادامه داد: در حال حاضر در حدود ٧٠هزار نانوایی در کشور وجود دارد و در حدود ٢٨٠هزار نفر در نانوایی های کشور مشغول کار هستند.
عضو سندیکای تولید خمیر مایه با بیان اینکه دستمزد نانواییها افزایش پیدا نکرده است، گفت: این مسأله و همچنین عدم آموزش مناسب سبب پایین بودن کیفیت نان شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در حدود ٧٠هزار نانوایی در کشور وجود دارد و در حدود ٢٨٠هزار نفر در نانوایی های کشور مشغول به کار هستند.

عضو سندیکای تولید خمیر مایه با بیان اینکه دستمزد نانواییها افزایش پیدا نکرده است، گفت: این مسأله و همچنین عدم آموزش مناسب سبب پایین بودن کیفیت نان شده است.

**استاندارد نان اجرایی نمی شود /پرداخت یارانه به نان کیفیت را کاهش داده
در ادامه این نشست، محمود گیاهی عضو دیگر سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه ایران با بیان اینکه حذف یارانه نان سبب حذف جوش شیرین میشود، افزود: این مسأله همچنین سبب افزایش کیفیت نان هم خواهد شد.
او با بیان اینکه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو متولی کیفیت نان هستند، گفت: بحث فرهنگ‌سازی در این بخش بسیار مهم است و مردم باید خواستار نان سالم باشند.
گیاهی ادامه داد: مصرف کالاهایی که یارانه به ‌آن‌ها اختصاص داده میشود سبب کاهش کیفیت آن‌ها خواهد شد.
گیاهی با بیان اینکه میزان سرانه مصرف نان هر فرد طی یک سال ١٧٠کیلوگرم است، افزود: این عدد واقعی نیست و بیشتر از نیاز به دلیل قیمت پایین مصرف میشود.
گیاهی با بیان اینکه بحث تولید نان باید رقابتی شود، گفت: باید به نان به عنوان یک کالای اقتصادی نگاه شود.
او افزود: همچنین در کشور طرح استانداردسازی نان تدوین و اجرائی نشده است.

**نیمی از نانوایی‌های کشور از خمیرمایه استفاده می‌کنند
دبیر سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه، با بیان اینکه بازار مصرف برای خمیرمایه ایرانی در جهان وجود دارد، گفت: دغدغه حال حاضر ما استفاده از خمیرمایه در پخت نان و سلامتی مصرف کنندگان است.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه ایران، از استفاده از جوش شیرین با وجود ممنوعیت مصرف در نان خبر داد و گفت: ساماندهی در خصوص مصرف جوش شیرین در نانوایی‌ها صورت نپذیرفته است.
مجید پارسایی در نشست خبری ظهر امروز، با بیان اینکه بازار مصرف برای خمیرمایه ایرانی در جهان وجود دارد، گفت: دغدغه حال حاضر ما استفاده از خمیرمایه در پخت نان و سلامتی مصرف کنندگان است.
او با بیان اینکه کمتر از نیمی از نانوایی‌های کشور از خمیر مایه استفاده می‌کنند، افزود: در حال حاضر نیاز کشور ۴٠تا۴۵هزار تن است.
پارسایی با تاکید به اینکه از ١٠٠کارخانه تولیدی خمیرمایه در جهان ٨کارخانه در ایران مشغول تولید هستند، گفت: ٣٢ تا٣۴هزار تن خمیرمایه در کشور تولید می شود.
او با تاکید به اینکه ٧٠هزار نانوایی در کشور وجود دارد، یادآوری کرد که متاسفانه نانوایی‌ها با استفاده از جوش شیرین سلامتی افراد را به خطر می اندازند.