برگزاری دهمین جلسه روسای دوایر مدیریت شعب استان های اصفهان، قم ، مرکزی و چهارمحال و بختیاری

سه‌شنبه 29 اکتبر 2019 در 20:27


محمد رضا سبزواری مدیر شعب استان‌های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری در این جلسه با اشاره به نقش تعهد و ایفای صحیح مسئولیت های تعیین شده در عرصه‌های مختلف اظهار داشت: جامعه جوانی که سازمان ما از آن بهره مند است دارای پتانسل های بسیار خوبی است که در صورت انجام درست تعهدات، مطمئنا اثرات مثبت آن در تعالی سازمانی قابل مشاهده خواهد بود.

مدیر منطقه ای بانک ایران زمین در ادامه جلسه گفت: اهمیت شناسایی علایق مشتریان در نحوه دریافت خدمات و ارائه بسته های خدماتی متنوع ضروریست و این مهم در سایه تشویق و ترغیب مشتریان در جهت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک امکان پذیر خواهد بود.