برندگان اولین جشنواره عکاسی ریسک و ایمنی ( شهریسک ) شرکت بیمه تجارت نو معرفی شدند

شنبه 7 اکتبر 2017 در 12:01


توجه به مسـئولیت های اجتماعی یکی از اولویت های شرکت بیمه تجارت نو می باشد که این مهم درتوسـعه ی پایدار، افزایش وفاداری و جلب اعتماد مشتریان تاثیر بسزایی دارد و ضمن کمک به توسعه فرهنگ بیمه در کشور کمک شایانی به ایجاد شور و نشاط درجامعه می نماید. لـذا به منظورجلب توجه عموم مردم به رعایت نکات ایمنی و مـدیریت ریسک در زندگی روزمره خود ، مرحله اول جشـنواره عکاسـی عمومی شهریسک با موضوع ریسک و ایمنی در تاریـخ ۱ تیر۱۳۹۶ به مدت یکماه در سطح کشور توسط شرکت بیمه تجارت نو برگزار شد.
بر پایه این گزارش
فرایند شرکت در ا ین جشنواره بدین صورت است که علاقمندان می توانند عکسهای خود را از طریق گوشی موبایل برای ربات این مسابقه به آدرس @shahriskbot ارسال نماینـد و پس از تایید عکس ارسالی، عکس های خود را درشـبکه های اجتماعی منتشر نمایند. پس از اتمام مرحله اول این جشنواره تمامی عکس های منتشـرشـده توسط هیات داوران مورد داوری قرار گرفت و از بین ۵۰۰ عکس ارسالی ۹ عکس بعنوان برترین ها انتخاب گردید. که اسامی برندگان به شرح ذیل می باشد :

سید علی حسینی فر / زهره لک / علیرضا حدادپور > رتبه اول

علی جعفری / مازیار اسدی / مسعود مرادنیا > رتبه دوم

امیرحسین کمالی / حمید شهبازیان / حمزه مومنی > رتبه سوم

برندگان بیشترین بازدید:

فرشاد جلیلی / مهدی حیدری جایزه